Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Nieuws

Twee cassatiearresten inzake fiscaal misbruik in de erfbelasting

| Nicolas Geelhand de Merxem

Recent heeft het Hof van Cassatie tweemaal uitspraak gedaan over de vraag of het hof van beroep te Gent mocht oordelen dat een bepaalde techniek van successieplanning (tussen echtgenoten) geen fiscaal misbruik uitmaakt.

Meer