Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Nieuws

Het terugnamerecht en de ontbindende voorwaarde van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door echtscheiding

| Nicolas Geelhand de Merxem

Onlangs heeft Vlabel een nieuwe versie van het standpunt nr. 15.059 over de terugkeer van ingebrachte onroerende goederen ingeval van echtscheiding gepubliceerd (“Vereffening verdeling van een ontbonden huwgemeenschap - Terugname van ingebrachte onroerende goederen”, 23 mei 2022, gepubliceerd op 22 juni 2022).
De oorspronkelijke versie dateert van 20 april 2015 (gepubliceerd op 5 mei 2015).

Meer