Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking aan de kinderen

Gisteren publiceerde Vlabel nog maar eens een voorafgaande beslissing over een vraag m.b.t. de inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door een schenking aan de kinderen. De inbreng was gebeurd op 5 november 2015 en het verzoek tot voorafgaande beslissing gebeurde wellicht begin 2017. Dat is in een tijdspanne van iets meer dan een jaar en dat is volgens Vlabel te kort, waardoor de eenheid van opzet wordt vermoed. Bovendien zijn er geen andere dan fiscale motieven aangetoond. In casu waren de klassieke motieven ingeroepen (de juridische realiteit in overeenstemming brengen met de feitelijke realiteit; het vermijden van de problematiek van de vergoedingsrekening).

Geduld is een mooie deugd.

De echtgenoten hadden kunnen aanvoeren dat een schenking vanuit de gemeenschap met voorbehoud én aanwas van vruchtgebruik in het voordeel van de langstlevende echtgenoot (waardoor dit vruchtgebruik onomzetbaar is, in tegenstelling tot een terugval van vruchtgebruik) een voldoende civielrechtelijk motief.

Negatieve voorafgaande beslissingen zijn aanvechtbaar voor de fiscale kamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Gent.

N. Geelhand de Merxem

(Voorafg. Besl. nr. 17010 van 3 maart 2017, gepubliceerd op 8 mei 2017)