Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Familie- en erfrecht

ECGB Advocaten focust op het personenrecht, het familie(vermogens)recht en de familiale vermogensplanning in de ruime zin en heeft bijzondere expertise in alle aspecten die - rechtstreeks of onrechtstreeks - verband houden met de persoon als individu en in zijn familierechtelijke betrekkingen en met de planning en/of de afwikkeling van de nalatenschap.

ECGB Advocaten focust op civiel en fiscaal.

De civiele expertisedomeinen zijn het personenrecht (met o.m. wijzigingen van naam en geslacht, de minderjarigheid en de bescherming van meerderjarige personen), het familierecht (partnerrelaties, afstamming en ouderschap) en het familiaal vermogensrecht (huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht, het erfrecht en de schenkingen en testamenten).

De fiscale expertise zijn schenk- en erfbelastingen.

De aandacht is nationaal en internationaal.

De dienstverlening en expertise zijn in eerste instantie gericht op het nationale Belgische recht.

ECGB Advocaten heeft oog voor de belangrijke internationale aspecten van uw successieplanning (buitenlandse nationaliteit, buitenlands vermogen, (r)emigratie, etc). ECGB Advocaten beschikt over een ruim netwerk van buitenlandse collega’s, waarop ECGB Advocaten kan terugvallen om u bij te staan bij deze buitenlandse aspecten.

Ook in internationaal familierecht heeft ECGB Advocaten een ruime expertise opgebouwd en ook voor bijvoorbeeld echtscheidingen met een grensoverschrijdend karakter of voor internationaal draagmoederschap kunt u bij ECGB Advocaten terecht.

ECGB Advocaten adviseert en beschermt.

ECGB Advocaten begeleidt u bij de uitwerking van uw civiele of fiscale vermogensplanning. ECGB Advocaten heeft niet alleen aandacht voor de overdracht van uw vermogen (via huwelijkscontract, schenking of legaat), maar ook voor de bescherming ervan bij overdracht voor uzelf en voor de volgende generatie (via diverse modaliteiten of via controlestructuren zoals maatschap of stichting). ECGB Advocaten redigeert akten en contracten, gesneden op maat van uw wensen en noden.

ECGB Advocaten biedt bijstand en vertegenwoordiging bij burgerrechtelijke of fiscale conflicten. Indien mogelijk streeft ECGB Advocaten naar een minnelijke en onderhandelde oplossing; indien nodig behartigt ECGB Advocaten uw belangen in procedures voor de rechtbank.

ECGB Advocaten combineert academische expertise met een ruime praktijkervaring.

Het team van ECGB Advocaten combineert een academische loopbaan met de praktijk in de advocatuur. Dit laat ECGB Advocaten toe de academische kennis en kunde te uwen dienste te stellen in het kader van persoonlijke adviesverlening en planning, onderhandelingen en procedures.