Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Terugbetaling van erfbelasting - Stand van zaken

Op 17 oktober ll. stelde d heer Guy D’Haeseleer een parlementaire vraag aan minister Bart Tommelein over de “ontheffing” of terugbetaling van erfbelasting gedurende het kalenderjaar 2015. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inning en dus ook voor de terugbetaling van de te veel geïnde erfbelasting. De vraagsteller verwijst naar het geval waarin na de indiening van de aangifte bijkomende bewijsstukken worden ingediend of nieuwe feiten opduiken die een lagere belastingaanslag rechtvaardigen dan oorspronkelijk was vermoed. De minister antwoordt dat het om 1714 gevallen gaat en voor een totaal bedrag van 8.861.097,34 euro.

Dit is een niet onaardig bedrag. Naast de reeds aangehaalde gevallen is ontheffing ook op haar plaats wanneer er een geschil bestaat tussen Vlabel en de erfgenamen. Wanneer Vlabel volgens de erfgenamen ten onrechte meer erfbelasting eist dan wettelijk toegelaten, wordt de opgelegde erfbelasting onder voorbehoud van recht betaald. Vervolgens wordt de teruggave ervan gevorderd bij bezwaarschrift of voor de rechtbank. Krijgen de erfgenamen gelijk, dan wordt het vooraf betaalde bedrag terugbetaald, vermeerderd met intrest aan de intrestvoet van 7% op jaarbasis. Voorwaar een goede belegging. Werd de rechtbank ingeschakeld, dan dient Vlabel ook nog een rechtsplegingsvergoeding aan de erfgenamen te betalen. Het antwoord van de bevoegde minister geeft echter geen details over intrest en rechtsplegingsvergoeding.

Schrift. vraag nr. 32 Guy D’Haeseleer dd. 17 oktober 2016, Vr. en Antw., Vl. Parl. 2016-17, websitepublicatie dd. 19 december 2016 en fisconet.

N. Geelhand de Merxem