Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Gemeenschappelijke banktegoeden: geen erfbelasting op 150% van de tegoeden – Vlabel berust

| Nicolas Geelhand de Merxem

In een eerder nieuwsbericht meldden wij dat het Gentse Hof van beroep het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevestigde, waarin beslist werd dat wanneer de kinderen de gemeenschappelijke banktegoeden in het bezit van de langstlevende ouder laten, bij het overlijden van de langstlevende ouder geen erfbelasting moet betaald worden op alle banktegoeden. Meer bepaald moeten alle banktegoeden op naam van de langstlevende ouder wel aangegeven worden, maar de waarde van de helft van de banktegoeden op datum van het overlijden van de eerst overleden ouder kan in het passief van de nalatenschap van de langstlevende ouder worden opgenomen.

Belangrijk is dat deze schuld expliciet moet worden vermeld in de aangifte van nalatenschap van de langstlevende ouder.

Vlabel heeft laten weten dat zij in dat arrest berust en dus geen voorziening in Cassatie instelt.

Nicolas Geelhand de Merxem