Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Het standpunt over de gesplitste inschrijving vernietigd

Op 12 juni ll. vernietigde de Raad van State (arrest nr. 241.761) het standpunt van Vlabel nr. 15004 dd. 21 maart en 25 april 2016 (“Gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom/ Tegenbewijs voor gesplitste aankopen”) over de gesplitste inschrijving.

De conclusie van het arrest luidt als volgt: “Aangezien noch de wettekst, noch de parlementaire voorbereiding, de registratie van de schenking in België oplegt en aangezien een fictiebepaling strikt moet worden uitgelegd, kan uit artikel 2.7.1.0.7 VCF niet worden afgeleid dat de schenking voorafgaand aan de gesplitste inschrijving maar als tegenbewijs kan worden aanvaard indien deze in België is geregistreerd. Het standpunt in het bestreden besluit is dan ook strijdig met artikel 2.7.1.0.7 VCF”.

In het beschikkend gedeelte wordt het volgende gesteld: “De Raad van State vernietigt het standpunt nr. 15004 van de Vlaamse Belastingdienst inzake “Gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom/Tegenbewijs voor gesplitste aankopen”.

M.a.w. de Raad vernietigt blijkbaar het ganse standpunt.

N. Geelhand de Merxem