Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Bedingen van aanwas en kanscontracten : een stand van zaken.

Er worden zowel door Vlabel als door de Federale Fiscale Administratie signalen uitgestuurd dat hun beleid met betrekking tot bedingen van aanwas en kanscontracten in de toekomst strenger zal worden.

Aldus heeft Vlabel reeds laten weten dat een beding van aanwas na een voorafgaande schenking door de ene partner aan de andere, niet wordt aanvaard. Hetzelfde geldt wanneer het gaat om bedingen van aanwas waarbij de partners oud zijn (bv. 79 jaar) en in leeftijd verschillen.

De Federale Fiscale Administratie heeft dan weer te kennen gegeven optionele bedingen van aanwas te zullen viseren.

Dit is een spijtige evolutie, omdat het beding van aanwas en het kanscontract de enige techniek zijn die partners thans nog kunnen aanwenden om zich patrimoniaal te beschermen tegen het plots overlijden van één van hen.

Wat de praktijk betreft, strekt het des te meer tot aanbeveling om, bij het adviseren van dergelijke bedingen, de cliënten aan te raden een voorafgaande beslissing te vragen. Daarbij dient gepreciseerd te worden dat de duurtijd van de beslissing gelijk moet zijn aan het overlijden van de eerst overleden partner. Is de voorafgaande beslissing negatief, dan kunnen de partijen deze beslissing aanvechten bij de rechtbank.

Voor de bedingen van aanwas en de kanscontracten die reeds eerder werden overeengekomen (zonder voorafgaande beslissing), kan alsnog een voorafgaande beslissing worden gevraagd indien de overeenkomst nog niet ter registratie is aangeboden. Het ziet er ook naar uit dat strengere regels inzake bedingen van aanwas en kanscontracten niet retroactief op oude contracten zullen worden toegepast. Daarbij is het belangrijk of het beding van aanwas semi-vaste datum heeft of niet.

Nicolas Geelhand de Merxem