Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Ann Lanssens versterkt het team !

| Tine Coekaerts

Ann Lanssens vervoegde HCGB Advocaten begin januari 2021.

Ann Lanssens (°1973) studeerde af als Licentiaat in de Rechten in 1997 (KU Leuven). In 1998 gradueerde zij in de Fiscale Wetenschappen en in 2006 behaalde zij haar Licentie in het Notariaat (U Gent).

Na 6 jaar balie-ervaring in vooraanstaande fiscale advocatenkantoren te Brussel, is zij overgestapt naar een Belgische grootbank, waar zij voornamelijk actief was binnen private banking voor vermogensplanning voor particulieren en ondernemingen. Sinds 2012 was zij verbonden als notarieel juriste aan een notariskantoor, waar zij zich in het bijzonder toelegde op familiaal vermogensrechtelijke materies en familiale ondernemingen. Sinds 2019 is zij verbonden aan de balie van Antwerpen.

Ann Lanssens legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning voor particulieren en families en familiale ondernemingen. Zij heeft vanuit haar ervaring in het notariaat tevens expertise opgebouwd in (internationale) nalatenschapsdossiers en vereffening-verdelingen.

Sinds december 2019 is Ann Lanssens erkend bemiddelaar in familiezaken.

Met Ann Lanssens blijft HCGB Advocaten verder werken aan haar hoge kwaliteitseisen en aan de continuïteit van het kantoor.