Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Registratie- en erfbelasting. De standpunten van Vlabel en de nieuwe Vlaamse Minister van Financiën

Van Vlabel wordt gezegd dat hij de bepalingen van de VCF soms interpreteert in strijd met de letter en de geest van de VCF. Vlabel interpreteert dan niet meer, maar “herschrijft” het decreet. Dat is niet de rol van een fiscale administratie maar die van het Vlaams Parlement. Het probleem van de tegen de VCF indruisende standpunten van Vlabel werd reeds ten tijde van minister Turtelboom tweemaal aangekaart door parlementslid Jos Lantmeeters. De nieuwe minister van Financiën Bart Tommelein werd hierover door het zelfde parlementslid aan de tand gevoeld in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van 14 juni ll.

De minister antwoordde onder meer dat het hem ook nuttig leek “om voor de publicatie van standpunten enkele specialisten voor reflectie uit te nodigen. Ik stel met genoegen vast dat VLABEL ondertussen de dialoog met de praktijk heeft opgestart. Er is recent een reflectiegroep opgericht, samengesteld uit vooraanstaande specialisten uit de praktijk van het notariaat, de academische wereld en de advocatuur enerzijds en specialisten uit mijn administratie anderzijds, met de bedoeling een constructieve dialoog tot stand te brengen over de interpretatie en de toepassing van de regelgeving en met het oog op het bevorderen van de rechtszekerheid. Er is dus, mijnheer Lantmeeters, een structurele oplossing gevonden. Maar overleg betekent uiteraard niet altijd dat bepaalde externe visies zonder enige discussie door VLABEL zullen worden overgenomen. Dat is nu ook weer niet de bedoeling. Het resultaat zal steeds een afweging zijn van billijkheid, gelijkberechtiging en correcte technische analyse”.

Inderdaad, de Administrateur-Generaal van Vlabel, de heer David Van Herreweghe heeft op een vergadering van 20 april 2016 aan de vertegenwoordigers van het notariaat, academici en zaakwaarnemers van de belastingplichtigen aangeboden om vóór het publiceren van standpunten met hen een onderhoud te hebben over het voorgenomen standpunt. Dit is een goede zaak. Hopelijk wordt het mogelijk om te vermijden dat onwettige standpunten worden gepubliceerd. Sinds 20 april ll. is er echter geen formele installatie van deze “reflectiegroep” gebeurd en zijn er ook geen vergaderingen gehouden. Maar er zijn ook geen nieuwe standpunten gepubliceerd.

Wait and see!

N. Geelhand de Merxem

(Vraag om uitleg over de door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) ingenomen standpunten van Jos Lantmeeters aan minister Bart Tommelein, nr. 2161 (2015-2016))