Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Programmawet 19 december 2014

De Programmawet van 19 december 2014 (BS 29 december 2014) voorziet in zijn artikelen 2 tot 113 in diverse fiscale wijzigingen. Deze betreffen onder meer de forfaitaire beroepskosten in de personenbelasting, de opschorting van de indexering van bepaalde uitgaven die voor aftrek of belastingvermindering in aanmerking komen, de mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting, het regime van de geheimecommissielonenaanslag, het nieuwe stelsel van de liquidatiereserve, bepalingen inzake steun aan de landbouw, maatregelen inzake competitiviteit, werkgelegenheid en relance, invoering van de mini one stop shop (MOSS) inzake btw, bepalingen met betrekking tot accijnzen, beurstaksen en de taks op pensioensparen.