Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Sven Eggermont versterkt het team !

Met ingang van 1 september 2018 is dr. Sven Eggermont als partner toegetreden tot ons kantoor.

Sven Eggermont (°1985) is in 2008 afgestudeerd in de rechten en verdedigde in 2015 zijn doctoraat in het familierecht. Sinds 2013 is hij als advocaat verbonden aan de Antwerpse balie. Sedert 2012 doceert hij het vak familierecht aan Odisee en hij was de voorbije jaren titularis van verschillende opleidingsonderdelen aan de UAntwerpen en de UGent. Ten slotte is Sven lid van de redactie van enkele wetenschappelijke tijdschriften en auteur van tal van wetenschappelijke publicaties.

Op ons kantoor zal Sven Eggermont een begeleidings-, advies- en procedurepraktijk uitbouwen in het personen- en familierecht, in al zijn (ook internationale) aspecten, waarbij onder meer aan bod komen:

- Geschillen tussen (gewezen) partners, zoals echtscheidingen en de vermogensrechtelijke afwikkeling daarvan, de beëindiging en afwikkeling van buitenhuwelijkse samenwoningsrelaties en partneralimentatie;

- Moeilijkheden die ouders ondervinden i.v.m. hun kinderen, bijvoorbeeld wat de verblijfsregeling, de uitoefening van het ouderlijk gezag of hun onderhoudsverplichtingen betreft;

- Recht op persoonlijk contact van grootouders, stief- of plusouders en andere personen met een bijzondere band met minderjarigen;

- Afstamming en adoptie, met een bijzondere expertise op het vlak van draagmoederschap. Zowel de vestiging van een afstammingsband (bv. door een erkenning af te dwingen) als het doorknippen ervan (bv. na de ontdekking van “de biologische waarheid”) komen aan bod;

- Bescherming van kwetsbare meerderjarige personen voor de periode waarin zij zelf niet (langer) hun belangen kunnen behartigen, door voorafgaande voorzorgsmaatregelen en/of de organisatie van een bewind achteraf;

- De identiteit van personen en de mogelijkheden om die vorm te geven, met bijzondere aandacht voor de nationaliteit, de naam en het geslacht.

Met de toetreding van Sven Eggermont verstevigt het kantoor zijn positie als onafhankelijk nichekantoor met een bijzonder gespecialiseerde adviesverlening en litigepraktijk, waarbij de reeds bestaande fiscale en vermogensrechtelijke dienstverlening aan personen en families in belangrijke mate wordt uitgebreid.

Op die manier proberen wij nog meer dan voorheen een betrouwbare partner te zijn bij alle bijzonder gevoelige en/of ingrijpende gebeurtenissen waarmee onze cliënten kunnen worden geconfronteerd.