Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

De voorafgaande beslissing nr. 16046 inzake de “schenking deelbewijzen maatschap onder last tot betaling rente aan schenkers” vernietigd door het Hof van beroep te Gent – Vlabel berust.

| Nicolas Geelhand de Merxem

Op 1 december ll. verscheen een bericht op deze website waarin werd vermeld dat het Hof van Beroep te Gent in een arrest van diezelfde dag uitspraak had gedaan over het al dan niet toepassen van de art. 2.7.1.0.9 VCF en art. 2.7.1.0.3, 3° jo. 3.17.0.0.2 VCF op een schenking van delen van een maatschap met een last van lijfrente in het voordeel van de schenkers.

Voor de (relevante) inhoud van dit arrest wordt verwezen naar het bericht van 1 december ll.

Thans laat Vlabel weten dat zij berust in het arrest. Er wordt dus geen voorziening in Cassatie ingesteld.

Nicolas Geelhand de Merxem