Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

BTW en scholenbouw

Bij het Koninklijk Besluit van 14.12.2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 15.12.2015 is bepaald dat vanaf 01.01.2016 voor scholenbouw een verlaagd btw-tarief van 6% kan worden toegepast. Hierbij heeft de regelgever de kritiek die ter zake is geformuleerd door de Raad van State omtrent de mogelijke strijdigheid met Europese regelgeving naast zich neer gelegd.

R. Barbaix