Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Alicia Coveliers en Ayfer Aydogan versterken het team!

Sedert 1 september 2020 hebben Alicia Coveliers en Ayfer Aydogan HCGB Advocaten versterkt.

Alicia Coveliers (°1994) behaalde haar Master in de Rechten in 2018 en haar Master in het Notariaat in 2019 (KU Leuven). Zij legt zich toe op civiele procedures inzake personen-, familie- en familiaal vermogensrecht in de ruime zin.

Prof. dr. Ayfer Aydogan (°1985) studeerde af als Licentiaat in de Rechten in 2008 (VUB). In 2014 behaalde zij haar Master in het Notariaat (VUB). Zij is tevens doctor in de Rechten (UA, 2013) en sinds 2019 doceert zij (ter suppleantie) het vak vermogensfiscaliteit aan de UHasselt. Voordat zij de Balie vervoegde, deed zij ervaring op als vermogensplanner in een internationaal consultancykantoor en was zij actief als hoofdadviseur successieplanning bij een Belgische grootbank. Zij heeft een uitgesproken specialisatie in vermogens- en successieplanning, zowel civiel als fiscaal, en heeft een bijzondere interesse in (fiscale) geschillenbeslechting. Zij is auteur van meerdere boeken, bijdragen in boeken en artikelen en is een veelgevraagd spreker op gespecialiseerde congressen, studiedagen en seminaries in haar expertisedomeinen.

Met Alicia Coveliers en Prof. dr. Ayfer Aydogan blijft HCGB Advocaten verder werken aan haar hoge kwaliteitseisen en aan de continuïteit van het kantoor.