Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Vlaamse Registratie- en successierechten vanaf 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 neemt het Vlaams Gewest de dienst van de registratie- en successierechten over van de Federale overheid.

De regionale materies inzake registratie- en successierechten worden ingelijfd in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Inhoudelijk was het niet de bedoeling om grote wijzigingen door te voeren, maar enkel de teksten in hedendaags Nederlands te herschrijven en te vereenvoudigen, in onbruik geraakte artikels te schrappen en (vooral) de structuur aan te passen aan die van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Niettemin zijn er een aantal opvallende wijzigingen.

De inning van de registratie- en successierechten wordt totaal anders geregeld dan thans het geval is en afgestemd op die van de andere belastingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

In de successierechten wordt de voorafgaande schatting geschrapt en worden de boeten wegens laattijdige indiening van de aangifte van nalatenschap fors verhoogd. Ook nieuw is dat een forfaitair bedrag voor schulden en begrafeniskosten in mindering kan gebracht worden van het actief, dus zonder dat er bewijsstukken moeten worden ingeleverd.

Ten slotte zijn er nauwelijks of geen overgangsbepalingen zodat niet duidelijk is op welke aspecten van nalatenschappen opengevallen voor 1 januari 2015 de nieuwe wet van toepassing is.

N. Geelhand de Merxem