Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Renovatie van woningen

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken bedraagt vanaf 01.01.2016 10 jaar in plaats van 5 jaar. De btw-administratie heeft evenwel ten aanzien van woningen die tussen 01.01.2007 en 31.12.2010 voor het eerst in gebruik zijn genomen een overgangsmaatregel voorzien voor werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 31.12.2015 : in de mate dat met betrekking tot deze werken wordt gefactureerd uiterlijk op 31.12.2017 kunnen deze werken de toepassing van het verlaagd tarief van 6% blijven genieten. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum met betrekking tot zulke werken die zijn opgemaakt en meegedeeld aan de bevoegde btw-administratie uiterlijk 31.12.2015.

R. Barbaix