Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Gedaan met het bekeren van LGBTQIA+-personen (en met de discriminatie van genderfluïde personen)

| Sven Eggermont

Ik blijf normaal ver weg van het strafrecht, maar ik maak voor een mooie gelegenheid graag een uitzondering: in het Belgisch Staatsblad verscheen vandaag de wet in verband met de strafbaarstelling van conversiepraktijken.

Een conversiepraktijk is, zo luidt het Strafwetboek voortaan, “elke praktijk die bestaat uit een fysieke interventie of het uitoefenen van psychische druk, waarvan door de dader wordt aangenomen of voorgehouden dat die erop gericht is de seksuele oriëntatie, de genderidentiteit of de genderexpressie van een persoon te onderdrukken of te wijzigen, ongeacht of dit kenmerk daadwerkelijk aanwezig is of slechts vermeend is door de dader.

Conversiepraktijken uitvoeren (of de poging daartoe) is voortaan strafbaar en hetzelfde geldt voor het aanbieden van conversiepraktijken, het (al dan niet via een tussenpersoon) aanzetten om conversiepraktijken te ondergaan en het maken van reclame voor conversiepraktijken.

Dat is goed nieuws voor iedereen uit de LGBTQIA+-gemeenschap en dat komt er niet lang nadat sedert 1 oktober dit jaar ook de regels in verband met een tweede (juridische) wijziging van het geslacht werden versoepeld. De aanpassing van de registratie van het geslacht is niet langer onherroepelijk en voor een nieuwe wijziging zijn niet langer uitzonderlijke omstandigheden en een procedure voor de familierechtbank vereist: genderfluïde (en andere) personen kunnen eenvoudigweg opnieuw een verklaring tot wijziging afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voor deze laatste wijziging was weliswaar de tussenkomst van het Grondwettelijk Hof vereist (arrest nr. 99/2019 van 19 juni 2019) en er ligt nog een werf open voor de wetgever op het vlak van de discriminatie van personen met een non-binaire genderidentiteit (zie datzelfde arrest), maar met deze twee stappen verstevigt ons land toch de tweede positie op de ILGA-ranglijst (zie rainbow-europe.org/country-ranking).

Ik ben benieuwd of (en wanneer) het ons ooit zal lukken om over Malta te springen.

Sven Eggermont