Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Renate Barbaix

  • Partner | Advocaat
  • Familie- en erfrecht

Bio

Prof. dr. Renate Barbaix (°1979) is licentiaat in de Rechten (UIA, 2002, grote onderscheiding). Zij is doctor in de Rechten (UA, 2007) op een rechtsvergelijkend proefschrift over het contractuele statuut van de schenking (Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 1130 p.). Zij was werkzaam als assistent familiaal vermogensrecht (2002-2007) onder de wetenschappelijke leiding van prof. em. Mieken Puelinckx-Coene en werd in 2008 benoemd als professor aan de Universiteit Antwerpen, waar zij de leerstoel Familiaal vermogensrecht bekleedt. Zij doceert er het nationale en internationale familiaal vermogensrecht, naast het algemene vak Inleiding tot het Privaatrecht. Zij is daarnaast gastprofessor aan de VUB/ULB in het Postgraduaat Estate Planning (sinds 2007) en aan de AMS in de Master in Personal Financial Planning (sinds 2011). Zij is lid van het directiecomité van ATA (Antwerp Tax Academy). Zij werd in 2008 advocaat en was als partner verbonden aan het kantoor Greenille. In mei 2014 vervoegde zij ECGB Advocaten.

Prof. dr. Renate Barbaix is lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie voor het Belgisch Notariaat. Zij is lid van de kernredactie van de prestigieuze reeks Beginselen van Belgisch privaatrecht en is ook lid van de (kern)redacties van verschillende tijdschriften (onder andere Tijdschrift voor Estate Planning en Notarieel Fiscaal Maandblad) en van het verzamelwerk Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer.

Prof. dr. Renate Barbaix maakt als expert deel uit van de adviesraad die zich, in opdracht van Minister van Justitie Koen Geens, buigt over de hervorming van het relatievermogensrecht en het erfrecht.

Prof. dr. Renate Barbaix is auteur van het recent verschenen standaardwerk Handboek Familiaal vermogenrecht (Antwerpen, Intersentia, 2016, 973 p.). Zij is daarnaast ook auteur van diverse andere boeken, bijdragen in boeken en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in het ruime familiaal vermogensrecht en de belendende domeinen (verbintenissen- en overeenkomstenrecht, internationaal privaatrecht en fiscaal recht). Zij treedt vaak op als spreker op congressen, studiedagen en seminaries in de voornoemde vakgebieden.

Publicaties

BARBAIX, R., Familiaal vermogensrecht in essentie, Antwerpen, Intersentia, 2015, 420 p.

BARBAIX, R. en AYDOGAN, A., « De bescherming van de huisvesting in de gehuurde gezinswoning tijdens en na de tweerelatie » in Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 90-105.

BARBAIX, R., « Mathilde est enfant unique », L’echo 28 maart 2015.

BARBAIX, R., « Valt er al te erven van een minderjarige?”, De Tijd - Netto 28 maart 2015.

CARETTE, N. en BARBAIX, R., Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, 288 p. (ISBN 978-94-0000-601-0).

BARBAIX, R., “Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht” in CARETTE, N. en BARBAIX, R., Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, 3-42.

BARBAIX, R., “Enkele vragen over de waardering van het vruchtgebruik na de wet van 22 mei 2014” in Liber amicorum André Michielsens, Antwerpen, Kluwer, 2015, 175-187.

GEELHAND DE MERXEM, N. en BARBAIX, R., Vermogensplanning in nieuw samengestelde gezinnen, Knops Publishing, mijnwetboek.be, 2015, 200 p.

BARBAIX, R., "De aanwijzing van een begunstigde van een levensverzekering en de familiaal vermogensrechtelijke gevolgen van de aanwijzing" in De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, 145-161.

BARBAIX, R., “Datum van ontbinding van het huwelijk” in APS, F. (ed.), Echtelijke moeilijkheden, Brussel, Larcier, 2014.

BARBAIX, R., “Vereffening en verdeling: levens- en groepsverzekeringscontracten” in APS, F. (ed.), Echtelijke moeilijkheden, Brussel, Larcier, 2014.

BARBAIX, R., “Vereffening en verdeling: verdeling van het (batig) saldo” in APS, F. (ed.), Echtelijke moeilijkheden, Brussel, Larcier, 2014.

BARBAIX, R., “Vereffening en verdeling: vergoedingsrekeningen” in APS, F. (ed.), Echtelijke moeilijkheden, Brussel, Larcier, 2014.

R. BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., Kernbegrippen familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 317 p.

BARBAIX, R. en CARETTE, N., Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 282 p.

BARBAIX, R., WEYTS, B. en WUYTS, D., Groepsverzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 136 p.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 232 p.

BARBAIX, R.; VERBEKE, A.L.; GOOSSENS, E. en VAN DEN BROECK, A., Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 1, Antwerpen, Intersentia, 2014, 385 p.

VERBEKE, A.L.; BARBAIX, R.; GOOSSENS, E.; VAN DEN BROECK, A. en ADRIAENS, E., Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 2, Antwerpen, Intersentia, 2014, 346 p.

BARBAIX, R., “Groepsverzekeringen en familiaal vermogensrecht: een nieuwe invalshoek (?)” in Groepsverzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 107-127.

BARBAIX, R., “Individuele levensverzekeringen en aanvullende pensioenen in het nieuwe huwelijksvermogensrecht”, TEP 2014, 273-291.

BARBAIX, R., “Commentaar bij artikel 905 BW” in R. BARBAIX, M. COENE en J. DU MONGH, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2014.

BARBAIX, R. ,“Commentaar bij artikel 908 BW” in R. BARBAIX, M. COENE en J. DU MONGH, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2014.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., “Huwelijkscontracten, publicatieverplichtingen, centraal huwelijksovereenkomstenregister”, RW 2013-14, 882.

SWENNEN, F. en BARBAIX, R., “Ethical wills : a continental law perspective” in Onati Socio-Legal Series 2014, 4:2, 323-344.

BARBAIX, R., “Juristen en wiskunde: het blijft een moeilijk huwelijk, zeker bij echtscheiding” (noot onder Antwerpen 30 april 2014), NFM 2014, 233-236.

BARBAIX, R., “Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2013” in BARBAIX, R. en CARETTE, N. (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 3-49.

BARBAIX, R., “Wijziging huwelijksvermogensstelsel – boedelbeschrijving – vereffening stelsel”, Verslag CSW, dossier 6376.

BARBAIX, R., “Actualia familiaal vermogensrecht”, Verslagtekst CBR 18 en 20 november 2014.

BARBAIX, R., “Meer baas over uw erfenis, geeft dat ook meer ruzie?”, De Morgen 18 november 2014.

BARBAIX, R., “Wettelijk samenwonen biedt veel minder bescherming dan huwen”, De Tijd 4 oktober 2014.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., Beginselen Erfrecht, Brugge, die Keure, 2013, 291 p.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., Kernbegrippen erfrecht en giften, Antwerpen, Intersentia, 2013, 200 p.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., “Hervorming van het erfrecht : een eerste commentaar bij de wet van 10 december 2012 inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, 1162-1179.

BARBAIX, R. en CARETTE, N., “Het gewijzigde artikel 124 WLVO : de erfrechtelijke gevolgen van begunstiging bij levensverzekering hertekend”, TEP 2013, 54-81.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., “Nieuw huwelijksvermogensrecht (eerste deel)”, RW 2013-14, 82.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”, TEP 2013, 14-53.

COENE, M., BARBAIX, R. en GEELHAND, N., “Overzicht van rechtspraak : giften (1999-2011)”, TPR 2013, 175-946.

SWENNEN, F. en BARBAIX, R., “Waardenplanning mortis causa”, TEP 2013, 3-9.

BARBAIX, R., “Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht” in BARBAIX, R. en CARETTE, N. (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 3-52.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., “Commentaar bij artikel 727 BW” in R. BARBAIX, M. COENE en J. DU MONGH, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2013, 20 p.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., “Commentaar bij artikel 728 BW” in R. BARBAIX, M. COENE en J. DU MONGH, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2013, 4 p.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., “Commentaar bij artikel 729-730 BW” in R. BARBAIX, M. COENE en J. DU MONGH, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2013, 8 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij artikel 845-848 BW” in R. BARBAIX, M. COENE en J. DU MONGH, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2013, 14 p.

BARBAIX, R. en CARETTE, N., “Familiaal vermogensrechtelijke aspecten van begunstiging bij levensverzekering” in Begunstiging bij levensverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2013, 49-89.

BARBAIX, R. en CARETTE, N., “Het gewijzigde artikel 124 WLVO : 3 vragen van de notaris” in Liber amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 75-90.

BARBAIX, R. en AYDOGAN, A., “Huur en het personen- en familierecht en het huwelijksvermogensrecht : bestuursbevoegdheden wat betreft het gemeenschappelijk vermogen, bestuursbevoegdheden wat betreft het eigen vermogen” in Wet en Duiding huur, Brussel, Larcier, 2013, 279-285.

BARBAIX, R. en AYDOGAN, R., “Huur en overlijden : huwelijk en wettelijk samenwonenden” in Wet en Duiding Huur, Brussel, Larcier, 2013, 328-333.

BARBAIX, R., “Legaat onder ontbindende termijn” in Handboek Estate Planning. Vermogensplanning met effect na overlijden: erfrecht en testament, Brussel, Larcier, 2013, 241-243.

BARBAIX, R., “Legaat onder opschortende termijn” in Handboek Estate Planning. Vermogensplanning met effect na overlijden: erfrecht en testament, Brussel, Larcier, 2013, 237-239.

BARBAIX, R. en CARETTE, N., “Verzekeringen in het familiaal vermogensrecht” in Themis Familiaal vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2013, 1-39.

BARBAIX, R. en CARETTE, N. (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 231 p.

BARBAIX, R., “De quoi héritent les enfants, les conjoints et beaux-enfants?”, L’echo 9 februari 2013.

BARBAIX, R., “Kleinkind kan erven van opa en oma”, De Tijd 12 januari 2013.

BARBAIX, R., “Niet alle kinderen erven gelijk”, De Tijd 19 januari 2013.

BARBAIX, R., “Wie zorgt voor de kinderen laat de pensioenspaarpot ontglippen”, De Tijd 28 oktober 2013.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.-L., Kernbegrippen Erfrecht en giften, Brugge, die Keure, 2012, 201 p.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.-L., Beginselen Relatievermogensrecht, Brugge, die Keure, 2012, paperback, 233 p.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.-L., Beginselen Erfrecht, Brugge, die Keure, 2012, 264 p.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.-L., Beginselen Relatievermogensrecht, Brugge, die Keure, 2012, 2e herziene druk, 299 p.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., “Finaal verrekenbeding: civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk performant bevonden!”, NFM 2012, 200-214.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.L., “Nijvelse rechtbank bevestigt de onbelastbaarheid van het sterfhuisbeding” (noot onder Rb. Nijvel 6 januari 2012), TEP 2012, 21-29.

BARBAIX, R. en JANSEN, R., “Vereffeningsperikelen na toelating van één van de ex-echtgenoten tot de collectieve schuldenregeling” (noot onder Antwerpen 27 april 2011), NFM 2012, 160-163.

BARBAIX, R., “De vermogensrechtelijke solidariteit tussen gehuwde en samenwonende partners: grenzen en mogelijkheden” in Samenlevingsvormen en recht, Antwerpen, Maklu, 2012, 51-78.

BARBAIX, R. en VERDICKT, B., « Libéralités assorties d’une clause d’exclusion de la jouissance légale à concurrence de la réserve : jusqu’où va la liberalité contractuelle ou testamentaire ? » in Confronting the frontiers of family and succession law. Liber amicorum Walter Pintens, Antwerpen, Intersentia, 2012, 111-134.

GEELHAND DE MERXEM, N. en BARBAIX, R., “Planningstechnieken tussen echtgenoten” in Notariële actualiteit 2011, Brugge, die Keure, 2012, 198-253.

BARBAIX, R., “Actualia wijziging huwelijkscontract” in Leuvense Notariële geschriften, PUC Notariaat, Brussel, Larcier, 2012, 47-83.

MAASLAND, J.L.D.J. en BARBAIX, R., “De gevolgen van de Europese Erfrechtverordening voor Nederbelgen”, Tijdschrift Erfrecht 2012, nr. 5, 100-106.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A.-L., “La clause de participation finale est considérée comme performante sur les plans civil et fiscal” (noot onder Antwerpen 24 april 2012), RGEN 2012, nr. 26.414, 334-340.

BARBAIX, R., “Wat is het lot van de fideï-commissaire schenking aan de verwachter bij het tenietgaan van de schenking aan de bezwaarde?” in Patrimonium 2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, 301-316.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 953 Burgerlijk Wetboek”, in R. BARBAIX, M. COENE en J. DU MONGH, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2012, 11 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 954 Burgerlijk Wetboek”, in R. BARBAIX, M. COENE en J. DU MONGH, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2012, 38 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 955 Burgerlijk Wetboek”, in R. BARBAIX, M. COENE en J. DU MONGH, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2012, 20 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 1427 BW” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN, Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2012, 23 p.

VERBEKE, A.-L. en BARBAIX, R., “De sterfhuisclausule springlevend”, (noot onder Cass. 10 december 2010), TEP 2011, 106-111.

BARBAIX, R. en VERDICKT, B., “Handgift zonder (bewezen) traditio: onbestaand of vernietigbaar?”, NFM 2011, 66-83.

BARBAIX, R., “Modification des droits successoraux ab intestat du conjoint survivant” in Synthèse de suggestions de lois faites au législateur en matière notariale. Actes du colloque au Sénat le mercredi 6 octobre 2010 organisé à l’occasion des 50 ans du Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 2011, 67-72.

BARBAIX, R., “Modification des règles relatives au rapport et à la réduction des libéralités” in Synthèse de suggestions de lois faites au législateur en matière notariale. Actes du colloque au Sénat le mercredi 6 octobre 2010 organisé à l’occasion des 50 ans du Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 2011, 73-77.

BARBAIX, R., “Modification du principe de la prohibition des substitutions et règlementation du fideicommissum de residuo” in Synthèse de suggestions de lois faites au législateur en matière notariale. Actes du colloque au Sénat le mercredi 6 octobre 2010 organisé à l’occasion des 50 ans du Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 2011, 78-80.

BARBAIX, R., “Modification des articles 907 et 909 du Code civil” in Synthèse de suggestions de lois faites au législateur en matière notariale. Actes du colloque au Sénat le mercredi 6 octobre 2010 organisé à l’occasion des 50 ans du Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 2011, 81-82.

BARBAIX, R., “Het erfrecht in woelige wateren: crisis en opportuniteit”, TEP 2011, 271-280.

GEELHAND DE MERXEM, N. en BARBAIX, R. “Huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenkingenrecht in België, in het bijzonder voor Nederlanders die in België (gaan) wonen”, KWEP 2011, afl. 1, 3-9.

VERBEKE, A.-L. en BARBAIX, R., “Hof van Cassatie bevestigt sterfhuisclausule” (noot onder Cass. 10 december 2010), RW 2010-11, 1438-1443.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 902 BW”, in COENE, M., DU MONGH, J. en GEELHAND DE MERXEM, N. (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2011, 55 p.

BARBAIX, R., Handboek Erfrecht en giften, Brugge, die Keure, 2011, 412 p.

BARBAIX, R., “De schenking van gemeenschapsgoederen. Hoe gebeurt de erfrechtelijke verrekening?” in Patrimonium 2011, Antwerpen, Intersentia, 2011, 251-271.

BARBAIX, R. en VERDICKT, B., “De ontdekking van de vermomde schenking. Het Hof van Cassatie bevestigt de klassieke opvatting”, T. Not. 2011, 439-457.

BARBAIX, R., “Enkele aspecten van het verhaal van het OCMW op de gehuwde onderhoudsplichtigen” (noot onder Brussel 1 december 2009), T.Fam. 2010, 105-112.

BARBAIX, R., GEELHAND, N. en VERBEKE, A., Huwelijksvoordelen, in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 4, Brussel, Larcier, 2010, 387 p.

BARBAIX, R., “Het sterfhuisbeding: civielrechtelijke aspecten” in BARBAIX, R.; GEELHAND, N. en VERBEKE, A., Huwelijksvoordelen, Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 4, Brussel, Larcier, 2010, 39-122.

BARBAIX, R., “Datum van ontbinding van het huwelijk” in APS, F. (ed.), Echtelijke moeilijkheden, Brussel, Larcier, 2010, 124-131.

BARBAIX, R., “Vereffening en verdeling: levens- en groepsverzekeringscontracten” in APS, F. (ed.), Echtelijke moeilijkheden, Brussel, Larcier, 2010, 145-148.

BARBAIX, R., “Vereffening en verdeling: verdeling van het (batig) saldo” in APS, F. (ed.), Echtelijke moeilijkheden, Brussel, Larcier, 2010, 159-169.

BARBAIX, R., “Vereffening en verdeling: vergoedingsrekeningen” in APS, F. (ed.), Echtelijke moeilijkheden, Brussel, Larcier, 2010, 149-158.

BARBAIX, R., “Aandachtspunten inzake bescherming en beveiliging bij vermogensplanning” in CBR-jaarboek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 153-206.

BARBAIX, R., MAELFAIT, A. en SANSEN, E., “De overdracht van familiebedrijven conform art. 140bis W. Reg. c.q. art. 60bis W. Succ.: het spoor bijster? Een stand van zaken en enkele bedenkingen” in PINTENS, W. en DECLERCK, C. (eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 285-298.

GEELHAND DE MERXEM, N. en BARBAIX, R., “Nieuw samengestelde gezinnen en het Belgisch familiaal vermogensrecht”, Nieuwsbrief financiële planning 2011, nr. 1, 3-4.

BARBAIX, R.; EGGERMONT, S.; GEELHAND, N. en SWENNEN, F. (eds.), Koekoekskinderen, in Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 2, Brussel, Larcier, 2009, 187 p.

BARBAIX, R., “Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht”, in BARBAIX, R.; EGGERMONT, S.; GEELHAND, N. en SWENNEN, F. (eds.), Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, 37-109.

BARBAIX, R., “Artikel 900 B.W. en de omvang van de nietigheid, bekeken en beoordeeld vanuit het gemene verbintenissen- en overeenkomstenrecht”, T.B.B.R. 2009, nr. 1, 3-18.

BARBAIX, R., “De beoordelingsbevoegdheid van de vrederechter bij een verzoek tot machtiging tot aanvaarding van een schenking”, (noot onder Vred. Sint-Truiden 28 maart 2006), R.W. 2008-2009, 1098-1104.

BARBAIX, R., “De vormvereisten voor de schenking. De notariële akte”, H.E.P. 2/20, Brussel, Larcier, 2009, 113-128.

BARBAIX, R., “Schenking onder opschortende termijn”, H.E.P. 2/87, Brussel, Larcier, 2009, 447-451.

BARBAIX, R., “Schenking onder ontbindende termijn”, H.E.P. 2/88 Brussel, Larcier, 2009, 453-457.

BARBAIX, R., “Last”, H.E.P. 2/95, 2009, 495-498.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Handgift”, H.E.P. 2/96, 2009, 499-502.

BARBAIX, R., “Last. Geoorloofdheid. Art. 900 B.W.”, H.E.P. 2/97, 2009, 503-506.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Controlebehoud en inkomstenbehoud”, H.E.P. 2/98, 2009, 507-508.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Beheersvolmacht”, H.E.P. 2/99, 2009, 509-513.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Beheersvolmacht. Herroepelijk, onherroepelijk”, H.E.P. 2/100, 2009, 515-516.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Beheersvolmacht voor schenker of een derde”, H.E.P. 2/101, 2009, 517-520.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Bewind”, H.E.P. 2/102, 2009, 521-524.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Ouderlijk genotsrecht. Ouderlijk beheersrecht”, H.E.P. 2/103, 2009, 525-527.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Uitsluitingsclausule”, H.E.P. 2/104, 2009, 529-533.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Onvervreemdbaarheid. Onbeslagbaarheid”, H.E.P. 2/105, 2009, 535-540.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. On(ver)deelbaarheid”, H.E.P. 2/106, 2009, 541.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Inbreng of overdracht aan vehikel”, H.E.P. 2/107, 2009, 543-544.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Periodieke uitkering. Prestatie ten behoeve van een derde”, H.E.P. 2/108, 2009, 545-547.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Verzorging. Huisvesting en onderhoud”, H.E.P. 2/109, 2009, 549-556.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Lijfrente”, H.E.P. 2/110, 2009, 557-560.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Last van fideï-commis de residuo”, H.E.P. 2/112, 2009, 563-568.

BARBAIX, R., “Last van erfstelling over de hand”, H.E.P. 2/113, 2009, 569-574.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Verzaking”, H.E.P. 2/116, 2009, 577.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Wijziging. Aanpassing”, H.E.P. 2/117, 579-582.

BARBAIX, R., “Last en modaliteit. Gevolgen van de niet-naleving van de last”, H.E.P. 2/118, 583-589.

BARBAIX, R., “Verval van de schenking door de verdwijning van de doorslaggevende beweegreden: het derde bedrijf”, R.W. 2008-09, 1666-1683.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 948 B.W.”, in COENE, M., DU MONGH, J. en GEELHAND DE MERXEM, N. (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2009, 15 p.

BARBAIX, R., “Driemaal is scheepsrecht. Of toch niet? Het Hof van Cassatie spreekt zich nogmaals uit over het verval van de schenking wegens verdwijning van de determinerende beweegreden”, NFM 2009, 297-310.

BARBAIX, R. en VERBEKE, A., “Commentaar bij art. 894 B.W.”, in COENE, M., DU MONGH, J. en GEELHAND DE MERXEM, N. (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2009, 51 p.

BARBAIX, R., “Huwelijksvermogensrechtelijke implicaties van huurovereenkomsten (art. 1416 ev B.W.)”, in B. HUBEAU e.a. (eds.), Wet en duiding Huur, Brussel, Larcier, 2009, 301-306.

BARBAIX, R., “Erfrechtelijke implicaties van huurovereenkomsten (art. 745bis en 745octies B.W.)”, in B. HUBEAU e.a. (eds.), Wet en duiding Huur, Brussel, Larcier, 2009, 351-356.

BARBAIX, R., Het contractuele statuut van de schenking. Hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? Rechtsvergelijkende analyse van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 1130 + xl p.

BARBAIX, R., Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner, in Reeks Nieuwe wetgeving, Antwerpen, Kluwer, 2008, 188 p.

BARBAIX, R., Huwelijksvermogensrecht, in F. GLORIEUX, G. JOCQUE en R. SIERENS (eds.), Wegverkeer 2008, Brussel, Larcier, 827-831.

BARBAIX, R., “De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de contractvrijheid”, T.E.P. 2008, 190-274.

BARBAIX, R., “Het huwelijksvermogensrechtelijke statuut van onderhoudsschulden. Een pleidooi voor consistentie!”, in PINTENS, W. en DU MONGH, J. (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 213-230.

SWENNEN, F. en BARBAIX, R., “De verantwoordelijkheid voor koekoekskinderen”, in ADAMS, M. en VELAERS, J. (eds.), Verantwoordelijkheid en recht, Antwerpen, Kluwer, 2008, 45-70.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 933 Burgerlijk Wetboek”, in BAEL, J.; COENE, M.; PINTENS, W. en VASTERSAVENDTS, A., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, 7 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 935 Burgerlijk Wetboek”, in BAEL, J.; COENE, M.; PINTENS, W. en VASTERSAVENDTS, A., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, 16 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 939-941 Burgerlijk Wetboek”, in BAEL, J.; COENE, M.; PINTENS, W. en VASTERSAVENDTS, A., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, 11 p.

BARBAIX, R., “Familiaal vermogensrechtelijke knelpunten bij de overdracht van een kunstpatrimonium. Capita selecta”, in F. SWENNEN en K. RIMANQUE (eds.), Kunst en recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 73-94.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 745octies B.W.”, in COENE, M. (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, 29 p.

BARBAIX, R., “Het erfrecht van de langstlevende samenwonende partner”, T.E.P. 2007, 442-486.

BARBAIX, R., Hoe anders is de overeenkomst schenking, en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, UA, 2007, 980 p.

BARBAIX, R., “Erfrechtelijke aspecten van de (onrechtstreekse) schenking via een begunstiging in een levensverzekering. De debatten heropend?”, in SWENNEN, F. en BARBAIX, R. (eds.), Over erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, 53-82.

SWENNEN, F. en BARBAIX, R. (eds.), Over erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, XXXII + 535 p.

BARBAIX, R., “De inbrengverplichting en de langstlevende echtgenote. Inbreng voor en door de langstlevende. Een moeilijk huwelijk”, T.E.P. 2006, 248-284.

BARBAIX, R. en WUSTENBERGHS, T., “Geen gelijkstelling van het successierechtelijk tarief ten aanzien van de stiefkleinkinderen”, (noot onder Arbitragehof 7 december 2005), T.F.R. 2006, nr. 312, 968-971.

BARBAIX, R., “Het legaat onder opschortende termijn”, in VERBEKE, A., BUYSSENS, F. en DERYCKE, H. (eds.), Handboek Estate planning. Vermogensplanning met effect bij overlijden. Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, 2005, 117-119.

BARBAIX, R., “Het legaat onder ontbindende termijn”, in VERBEKE, A., BUYSSENS, F. en DERYCKE, H. (eds.), Hanboek Estate planning. Vermogensplanning met effect bij overlijden. Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, 2005, 120-123.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 953 Burgerlijk Wetboek”, in BAEL, J.; COENE, M.; PINTENS, W. en VASTERSAVENDTS, A., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2005, 5 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 954 Burgerlijk Wetboek”, in BAEL, J.; COENE, M.; PINTENS, W. en VASTERSAVENDTS, A., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2005, 27 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 955 Burgerlijk Wetboek”, in BAEL, J.; COENE, M.; PINTENS, W. en VASTERSAVENDTS, A., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2005, 12 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 956 Burgerlijk Wetboek”, in BAEL, J.; COENE, M.; PINTENS, W. en VASTERSAVENDTS, A., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2005, 5 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 957 Burgerlijk Wetboek”, in BAEL, J.; COENE, M.; PINTENS, W. en VASTERSAVENDTS, A., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2005, 9 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 958 Burgerlijk Wetboek”, in BAEL, J.; COENE, M.; PINTENS, W. en VASTERSAVENDTS, A., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2005, 7 p.

BARBAIX, R., “Commentaar bij art. 959 Burgerlijk Wetboek”, in BAEL, J.; COENE, M.; PINTENS, W. en VASTERSAVENDTS, A., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2005, 3 p.

BARBAIX, R., “Clausules bij schenking en testament om de begiftigde te beschermen tegen zijn schuldeisers”, T.E.P. 2005, nr. 1, 46-59.

BARBAIX, R., “Verhaalsrecht van het OCMW op de onderhoudsplichtigen”, (noot onder Brussel 20 januari 2004), R.W. 2005-06, 625-629.

BARBAIX, R., Erfrecht, toegespitst op inbreng en inkorting, (documentatiebundel ten behoeve van de cursisten Fiscaal Patrimoniumbeheer), Brussel, Fiscale Hogeschool, 2005, III + 65 p.

PUELINCKX-COENE, M.; VERSTRAETE, J.; GEELHAND, N. en VERHAERT, I., m.m.v. BARBAIX, R., “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1995-2004)”, T.P.R. 2005, 449-744.

BARBAIX, R., “Erfenissen – Les successions (art. 711-892 B.W.)”, in HEIRBAUT, D. en BAETEMAN, G. (eds.), Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek - Edition cumulative du Code civil, Gent, Kluwer, 2004, 837-965.

BARBAIX, R., “Boekbespreking: VERBEKE, A., Belgisch erfrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2003, 100 p.”, R.W. 2003-2004, 679.

BARBAIX, R., “De schenking onder opschortende termijn”, in VERBEKE, A., BUYSSENS, F. en DERYCKE, H. (eds.), Handboek Estate planning. Vermogensplanning met effect bij leven. Schenking, Brussel, Larcier, 2004, 395-398.

BARBAIX, R., “De schenking onder ontbindende termijn”, in VERBEKE, A., BUYSSENS, F. en DERYCKE, H. (eds.), Handboek Estate planning. Vermogensplanning met effect bij leven. schenking, Brussel, Larcier, 2004, 399-403.

BARBAIX, R., De opzegging van de pachtovereenkomst door de verpachter omwille van eigen gebruik, in Advocatenpraktijk, Kluwer, Mechelen, 2003, 105 p.

BARBAIX, R., De algemene geldigheidsvereisten bij schenkingen. Zijn de algemene geldigheidsvereisten bij schenkingen inderdaad strenger dan de algemene geldigheidsvereisten bij rechtshandelingen ten bezwarende titel, 2 dln, in Advocatenpraktijk, nr. 18 en 19, Kluwer, Mechelen, 2003, 122 p.

BARBAIX, R., “Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van schenkingen dan ten aanzien van rechtshandelingen ten bezwarende titel?”, N.F.M. 2003, 37-79.

Voordrachten

“Zorgovereenkomsten”, KUL, Postuniversitaire cyclus Notariaat, 19 oktober 2015.

“Familiaalvermogensrechtelijke gevolgen van de overdracht van familiebedrijven”, ATA, 1 oktober 2015.

"Legal and tax consequences of intrafamily care”, International carer’s congress, Goteborg (Zweden), 4 september 2015.

“Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht”, Balie Antwerpen, 26 augustus 2015.

“Zorgkinderen, Argenta Workshop”, Lokeren, 11 juni 2015.

“Zorgkinderen", Argenta Workshop”, Beringen, 3 juni 2015.

“Nieuw samengestelde gezinnen”, Argenta Workshop, 21 mei 2015.

“Nieuw samengestelde gezinnen”, Knops Publishing, Antwerpen, 13 mei 2015.

“Actualia huwelijksvermogensrecht”, Jonge conferentie van de Balie te Gent, 30 april 2015.

“Actuele ontwikkelingen Familiaal vermogensrecht”, UA, Tendensen Vermogensrecht, 23 april 2015.

“Nieuw samengestelde gezinnen”, Knops Publishing, Leuven, 22 april 2015.

“Nieuw samengestelde gezinnen”, Knops Publishing, Gent, 1 april 2015.

“La donation dans un contexte international”, Luik, EPSG Congres, 27 maart 2015.

“Goederenverdeling na echtscheiding, CBR-Gandaius”, Bemiddeling, 13 maart 2015.

“Nieuw samengestelde gezinnen, Knops Publishing”, Antwerpen, 11 maart 2015.

“Echtelijke moeilijkheden, M&D Seminars”, Leuven, 4 maart 2015.

“Schenkingen in civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk verband”, PEP VUB, 3 maart 2015.

"Workshop “Nieuw samengestelde gezinnen”, opleiding Argenta, Elewijt, 2 december 2014.

“Bijzondere testamentaire modaliteiten”, M&D Seminars, Sint-Niklaas, 27 november 2014.

“Actualia Familiaal vermogensrecht”, CBR, Gent, 20 november 2014.

“Actualia Familiaal vermogensrecht”, CBR, Antwerpen 18 november 2014.

“Het onderscheid tussen kapitaals- en dienstengiften kritisch bekeken”, Studiedag Eigenaardige overeenkomsten in de familie, Universiteit Antwerpen, 5 november 2014.

“Actuele ontwikkelingen in de vereffening en verdeling van het huwelijksstelsel”, M&D Seminars, Sint-Niklaas, 4 november 2014.

“Aandachtspunten bij de aanwijzing van een begunstigde van een levensverzekering en familiaal vermogensrechtelijke gevolgen van deze aanwijzing”, Studiedag De nieuwe verzekeringswet van 4 april 2014, Universiteit Antwerpen, 21 oktober 2014.

“Duo-legaten”, Studieavond geoganiseerd door de Stichting tegen Kanker en de Notarissen van de Provincie Antwerpen, Mortsel, 9 oktober 2014.

"Actualia successieplanning", Terugkomdagen AMS, Hasselt, 26 september 2014.

“Actuele ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht”, Confocus, Hasselt, 15 mei 2014.

“Tendensen Familiaal vermogensrecht”, studiedag Tendensen vermogensrecht 2014, Antwerpen, 24 april 2014.

“Bijzondere modaliteiten van legaten”, M&D seminars, Sint-Niklaas, 27 maart 2014.

“Goederenverdeling bij echtscheiding”, opleiding Bemiddeling, CBR, Antwerpen, 14 maart 2014.

“Actuele knelpunten Familiaal vermogensrecht”, AMS, Master in Personal financial planning, Antwerpen, 28 januari 2014.

“Overdracht van familiebedrijven – juridische aspecten”, AMS, Competence center voor Familiebedrijven, 18 november 2013.

“Groepsverzekeringen in het familiaal vermogensrecht: een nieuw wetgevend kader, een nieuw perspectief (?)”, studiedag Groepsverzekeringen, UA, Antwerpen, 12 november 2013.

“Trust en afgezonderd vermogen: civielrechtelijke aspecten”, Nederbelgen seminarie, Stichting Recht en Vermogen, Brasschaat, 25 juni 2013.

“Dialogen Giften”, TEMPRA, UA en KULeuven, Kortrijk, 10 juni 2013.

“Workshop Successieplanning – schenkingen – civielrechtelijke aspecten”, Workshop successieplanning, CBR, Antwerpen, 31 mei 2013, samen met Nicolas Geelhand en Alain Van Geel.

“Dialogen Erfrecht”, TEMPRA, UA en KULeuven, Antwerpen, 27 mei 2013, samen met Alain Laurent Verbeke.

“Nieuwe regels inzake onwaardigheid in het familiaal vermogensrecht”, Studiedag Vermogensfiscaliteit en Waardig familiaal vermogensrecht, TEMPRA, UA en KULeuven, Antwerpen (17 mei 2013), Leuven (28 mei 2013) en Kortrijk (30 mei 2013).

“Plaatsvervulling in het nieuwe recht”, Studiedag Vermogensfiscaliteit en Waardig familiaal vermogensrecht, TEMPRA, UA en KULeuven, 30 mei 2013 (plaatsvervanger voor Alain Laurent Verbeke).

“Dialogen relatievermogensrecht”, TEMPRA, UA en KULeuven, Leuven, 30 april 2013, samen met Alain Laurent Verbeke.

“Ethical wills – a Continental Perspective”, workshop Wealth, Families and Death: socio-legal perspectives on Wills and Inheritance (24-26 april 2013), Onati, 26 april 2013, samen met F. Swennen.

“Tendensen Familiaal vermogensrecht”, studiedag Tendensen vermogensrecht 2013, Antwerpen, 23 april 2013.

“Workshop Vereffening en verdeling”, CBR, Antwerpen, 22 maart 2013 (voorzitter, inleiding en afsluitende beschouwingen).

“Goederenverdeling bij echtscheiding”, opleiding Bemiddeling, CBR, Antwerpen, 15 maart 2013.

“Internationale successieplanning – aspecten van internationaal privaatrecht”, EPSG Antwerpen, 7 maart 2013.

“Actuele knelpunten Familiaal vermogensrecht”, AMS, Master in Personal financial planning, Antwerpen, 5 februari 2013.

“Verzekeringen in het familiaal vermogensrecht”, Themis Familiaal vermogensrecht, Leuven (10 januari 2013); Kortrijk (21 januari 2013); Brussel (25 januari 2013) en Diepenbeek (29 januari 2013).

“Het nieuwe artikel 124 WLVO”, Congres KFBN, 8 januari 2013.

“Internationale successieplanning: civiel en fiscaal”, M&D Seminars, Sint-Niklaas, 8 november 2012.

“Krachtlijnen van de nieuwe Erfrechtverordening”, Nederbelgen Seminarie, Stichting Recht en Vermogen, Brasschaat, 12 juni 2012.

“De vermogensrechtelijke solidariteit tussen gehuwde en samenwonende partners: grenzen en mogelijkheden”, Antwerps Juristencongres Samenlevingsvormen en recht, Antwerpen, 25 mei 2012.

“Familiaal vermogensrechtelijke aspecten van levensverzekeringen”, studiedag Levensverzekering, Antwerpen 22 mei 2012.

“Schenking via bankoverschrijving”, Jura Falconis congres, Leuven, 11 mei 2012.

“Krachtlijnen van het Belgisch relatievermogensrecht: huwen of niet?”, CNO 8 mei 2012.

“Civielrechtelijke aspecten van de overdracht van een familie-onderneming”, Stichting Recht en Vermogen, Antwerpen en Kortrijk, januari 2012.

“Cassatie 10 december 2010”, EPSG Antwerpen, 3 februari 2011.

“Verdedigbare technieken van successieplanning: rechtszekerheid en contentieux”, Antwerpen, Conferentie van Antwerpse Notarissen, 28 oktober 2011.

“Actualia wijziging huwelijkscontract”, PUC Notariaat Leuven, Leuven, 24 oktober 2011.

“Het Belgische huwelijksvermogensrecht, miv het IPR”, Congres Euregio Notariaat, Maastricht, 14 oktober 2011.

“Verdedigbare technieken van successieplanning: rechtszekerheid en contentieux”, Gent, Studiekring Oost-Vlaamse notarissen, 13 oktober 2011.

Lessenreeks Nieuw samengestelde gezinnen, Personal Financial Planners, “Nieuw samengestelde gezinnen – Bescherming van kinderen uit een vorige relatie bij een nieuw huwelijk van hun ouder”, samen met Prof. dr. N. Geelhand de Merxem, Elewijt (Zemst), 27 april 2011.

“Het civielrechtelijke statuut van levensverzekeringen”, AMS, 24 mei 2011.

Lessenreeks Nieuw samengestelde gezinnen, Personal Financial Planners, “Nieuw samengestelde gezinnen – Bescherming van kinderen uit een vorige relatie bij een nieuwe niet-huwelijkse relatie van hun ouder (deel 2)”, Elewijt (Zemst), 15 februari 2011.

Lessenreeks Nieuw samengestelde gezinnen, Personal Financial Planners, “Nieuw samengestelde gezinnen – Bescherming van kinderen uit een vorige relatie bij een nieuwe niet-huwelijkse relatie van hun ouder (deel 1)”, Elewijt (Zemst), 15 december 2010.

“Huurperikelen in het familiaal vermogensrecht – familiaal vermogensrechtelijke perikelen in het huurrecht”, Europconcept, Hasselt, 8 december 2010.

Lessenreeks Nieuw samengestelde gezinnen, Personal Financial Planners, “Nieuw samengestelde gezinnen – Bescherming van kinderen uit een vorige relatie bij een nieuw huwelijk van hun ouder”, samen met Prof. dr. N. Geelhand de Merxem, Elewijt (Zemst), 17 november 2010.

“La clause de la mortuaire”, samen met Prof. dr. N. Geelhand de Merxem, EPSG Bruxelles, Brussel, 21 januari 2010.

“Vermogensplanning zonder vennootschapsstructuren”, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Brussel, 7 januari 2010.

“Bescherming- en beveiligingsprocedures in het familiaal vermogensrecht”, samen met Prof. dr. J. Du Mongh, Studieavond CBR, Antwerpen, 8 december 2009; Gent, 10 december 2009.

“Sterfhuisbedingen: civielrechtelijke aspecten”, samen met Prof. dr. H. Casman; Prof. dr. N. Geelhand de Merxem en Prof. dr. A. Verbeke, studienamiddag “Huwelijksvoordelen” georganiseerd door Stichting Vermogensplanning, 19 november 2009.

“Sterfhuisbedingen”, samen met Prof. dr. N. Geelhand de Merxem, EPSG Antwerpen, 12 november 2009.

“Verval van giften”, gastcollege Manama Notariaat, KULeuven, Leuven, 3 november 2009.

“Vermogensplanning via schenking en testament”, samen met Prof. dr. A. Verbeke, KUL- Afdeling Kortrijk, 13 oktober 2009.

“Vermogensrechtelijke aanspraken van stiefkinderen”, Conferentie van de Jonge Balie te Dendermonde, 6 oktober 2009.

“Enkele aandachtspunten bij de aankoop van een woning door samenwoners. Aanwas, tontine of toch vererving?”, Conferentie van Notarissen van het arrondissement Limburg, 14 september 2009.

“Enkele bedenkingen bij de recente rechtspraak over levensverzekeringen (Grondwettelijk Hof 26 juni 2008) en verval (Cassatie 12 december 2008)”, Conferentie van Notarissen van het arrondissement Antwerpen, 4 april 2009.

“Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht”, samen met em. Prof. dr. M. Puelinckx-Coene, Prof. dr. N. Geelhand de Merxem en Prof. dr. F. Swennen, studienamiddag “Koekoekskinderen” georganiseerd door Stichting Vermogensplanning, 13 januari 2009.

“Hoe anders zijn schenkingen en waarom?”, masterclass op initiatief van de Onderzoeksgroep Burgerlijk recht UA, 28 maart 2007.

“Trouwen of samenwonen? Een weloverwogen keuze is noodzakelijk!”, ActUA Spectrum Plus Lezingenreeks Recht en Individu, 22 maart 2007 (Universiteit Antwerpen).

“Actualia Testamenten”, workshop georganiseerd door CBR, thema: Algemene geldigheidsvereisten en vormvereisten bij legaten (Universiteit Antwerpen), in samenwerking met em. Prof. dr. M. Coene en Prof. dr. N. Geelhand, 20 maart 2007.

“Privaatrechtelijke organisatie van kunstverzamelingen. Familiaalvermogensrechtelijke problemen bij het beheer en de overdracht van kunstpatrimonia”, lezing in het raam van het post-universitaire programma Kunst en Recht, onder de wetenschappelijke coördinatie van Prof. dr. K. Rimanque en Prof. dr. F. Swennen en in samenwerking met Prof. dr. B. Weyts, thema “”, 8 maart 2007.

"Actualia Schenkingen”, workshop georganiseerd door CBR, thema: Algemene geldigheidsvereisten en vormvereisten bij schenkingen (Universiteit Antwerpen), in samenwerking met M. Coene en N. Geelhand, 8 december 2005 (voordracht en verslagtekst).

"Fiscaal patrimoniumbeheer", lezing in de opleiding georganiseerd door de Fiscale Hogeschool Brussel (onder wetenschappelijke coördinatie van Prof. J. Ruysseveldt). Thema ‘Erfrecht, toegespitst op inbreng en inkorting’, 3 oktober 2005 (voordracht en verslagtekst).

“Vragen bij erfenissituaties als cliënten Begeleid Wonen komen te overlijden”, studiedag Overleg Begeleid Wonen, Mechelen, 12 februari 2004, georganiseerd door het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (voordracht en verslagtekst).