Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Katrin Somers

  • Advocaat
  • Familie- en erfrecht
  • Erkend bemiddelaar in familiezaken

Bio

Katrin Somers (°1972) is licentiate in de Rechten (KU Leuven, 1995, onderscheiding) en tevens licentiate in het notariaat (KU Leuven, 1996, onderscheiding). Na 10 jaar ervaring te hebben opgedaan in het notariaat en meer bepaald in familiaal vermogensrechtelijke materies, is zij in 2006 overgestapt naar de advocatuur. Als advocate was zij in eerste instantie verbonden aan het kantoor Greenille te Brussel en Antwerpen, waarna zij in 2013 de overstap maakte naar het kantoor Cazimir.

In januari 2017 vervoegde Katrin Somers ECGB Advocaten.

Katrin Somers legt zich voornamelijk toe op de afwikkeling van nalatenschappen. Zij heeft vanuit haar ervaring in het notariaat en in de advocatuur een ruime expertise opgebouwd in de minnelijke én gerechtelijke vereffening-verdeling van nalatenschappen. Verder staat zij cliënten bij, bij het opmaken van de fiscale aangifte van nalatenschap.

Sinds juni 2019 is Katrin Somers ook erkend bemiddelaar in familiezaken, waarbij zij zich specifiek toelegt op de bemiddeling van nalatenschappen.

Publicaties

SOMERS, K., Bevoegdheid van de ontvanger om inlichtingen te verstrekken aan derden, Successierechten 2007, afl. 2, 2-4.

SOMERS, K., LABEEUW, N., Het beheer van de onverdeeldheid tijdens de procedure vereffening-verdeling, TEP 2016, afl. 2, 177-185.