Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Linde Wuyts

  • Advocaat
  • Familie- en erfrecht

Bio

Linde Wuyts (°1991) is master in de rechten (UA, 2014, onderscheiding) en master in het notariaat (VUB, 2015, grote onderscheiding). Zij was gedurende de academiejaren 2015-2021 werkzaam aan de Universiteit Antwerpen, eerst als assistente in het familiaal vermogensrecht, en later als doctoraatsbursaal. Zij voltooit een proefschrift over de functies en criteria van het intergenerationeel erfrecht onder het promotorschap van prof. dr. Renate Barbaix en prof. dr. Frederik Swennen.

Linde Wuyts is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in de materies van het familiaal vermogensrecht.

Begin oktober 2022 vervoegde Linde Wuyts ECGB Advocaten. Zij heeft een bijzondere interesse in de afwikkeling van nalatenschappen.

Publicaties

WUYTS, L., "Gelijkheid na de schenking door een grootouder aan een kleinkind: de transgenerationele inbreng als nieuw erfrechtelijk correctiemechanisme" in BARBAIX, R. en CARETTE, N. (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2018, Antwerpen, Intersentia, 2018, 271-289.

WUYTS, L., "(G)een reservebescherming in de Europese Erfrechtverordening: minimale familiale solidariteit als grens van de internationale openbare orde", NFM 2018, 208-217.

BARBAIX, R. en WUYTS, L., "Het recht van opstal: familiaalvermogensrechtelijke aandachtspunten en mogelijkheden" in CARETTE, N. (ed.), Erfpacht en opstal, Antwerpen, Intersentia, 2018, 307-357.

WUYTS, L., "De erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen" in BARBAIX, R. en CARETTE, N. (eds.), Tendensen vermogensrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 171-198.

WUYTS, L., "Over artikel 918 BW en plaatsvervulling. Een relatieve, definitieve instemming op basis van artikel 918 BW, een relatief definitieve familiale regeling?" in BARBAIX, R. en CARETTE, N. (eds.), Tendensen vermogensrecht 2016, Antwerpen, Intersentia, 2016, 195-213.

WUYTS, L., "De kosteloze bewoning van een ouderlijk huis door een kind: een erfrechtelijk te verrekenen schenking?", NFM 2016, 46-61.

WUYTS, L., "De uitbreng en uitsluiting uit de huwgemeenschap: burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten", NFM 2016, 226-241.