Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Nicolas Geelhand de Merxem

  • Of Counsel | Advocaat
  • Familie- en erfrecht

Bio

Prof. dr. Nicolas Geelhand de Merxem (°1956) is licentiaat in de Rechten (UIA, 1981, onderscheiding). Hij is tevens licentiaat in het notariaat (VUB, 1984, onderscheiding) en doctor in de Rechten (UIA, 1993) op een rechtsvergelijkend proefschrift over het vertrouwensbeginsel in het huwelijksvermogensrecht (Belangenafweging in het huwelijksvermogensrecht, Gent, Mys & Breesch, 1994, I, 953 p. en II, 844 p.). Hij was werkzaam als assistent, vorser en doctor-assistent familiaal vermogensrecht aan de UIA (1986-1995) onder de wetenschappelijke leiding van prof. em. Mieken Puelinckx-Coene. Hij doceerde de vakken registratie- en successierechten aan de UGent (2000 tot 2012) en aan de UA (2013 tot 2021). Hij was daarnaast gastprofessor aan de VUB/ULB in het Postgraduaat Estate Planning sinds 2007. Hij was verbonden als kandidaat-notaris aan het notariskantoor Deckers, De Graeve, Sledsens & Van den Berg te Antwerpen (1995-2006) en als advocaat-vennoot aan het kantoor Greenille te Brussel (2007-2013). Hij is lid van de Vakgroep Fiscaal Recht van de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen. In maart 2013 vervoegde hij ECGB Advocaten.

Prof. dr. Nicolas Geelhand de Merxem is lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie voor het Belgisch Notariaat. Hij is lid van de kernredactie van Tijdschrift voor Estate Planning, van Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit en van Info Droits de succession. Hij was lid van de kernredactie van Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer.

Prof. dr. Nicolas Geelhand de Merxem is auteur van diverse boeken en van diverse bijdragen in boeken en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in de materies van het familiaal vermogensrecht, de schenkings- en successierechten en de civielrechtelijke en fiscale successieplanning. Hij treedt vaak op als spreker op congressen, studiedagen en seminaries in de voornoemde vakgebieden.

Publicaties

N. GEELHAND de MERXEM, “Het sterfhuisbeding. Fiscale aspecten”, in HEP Bijzonder deel 4, Brussel, De Boeck & Larcier, 2010, 123-206.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het finaal verrekenbeding. Civielrechtelijke aspecten”, in HEP Bijzonder deel 4, Brussel, De Boeck & Larcier, 2010, 207-316.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het finaal verrekenbeding. Fiscale aspecten”, in HEP Bijzonder deel 4, Brussel, De Boeck & Larcier, 2010, 317-387.

N. GEELHAND de MERXEM en I. SCHUERMANS, “Artikel 55 Vl. W.Succ., in Belgisch, interregionaal en Europees perspectief”, TEP 2010, afl. 2,76-97.

H. CASIER, N. GEELHAND de MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde. Een nieuw mijlpaalarrest inzake successieplanning”, TEP 2010, afl. 3, 126-146.

N. GEELHAND de MERXEM, “Joop, Sien en de twee piratenschepen”, NederBelgischMagazine, 2010, afl. 9, 78-80.

N. GEELHAND de MERXEM, “De fiscale administratie en de tegenwerpelijkheid van overdracht van onroerend goed- Rb. Brussel 21 december 2009”, Notariaat 2010, afl. 13, 1-7.

N. GEELHAND de MERXEM, “Jaap, Jannetje en hun tweede huwelijk”, NederBelgischMagazine, 2010, afl. 10, 86-88.

N. GEELHAND de MERXEM, “Successierechten op legaten aan goede doelen afschaffen”, Juristenkrant 2011, 10 november, 12.

N. GEELHAND de MERXEM, “Kan een testamentuitvoerder een aangifte van nalatenschap indienen?”, Not.Fisc.M. 2011, afl.. 1, 22-33.

N. GEELHAND de MERXEM en Y.-H. LELEU, “La clause dite de la “mortuaire” plus vivante que jamais », noot onder Cass. 10 december 2010, J.T. 2011, 93-95.

N. GEELHAND de MERXEM en H. CASIER, “Het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie inzake de sterfhuisclausule”, in Successierechten 2011, afl. 2, 1-6.

N. GEELHAND de MERXEM en D.J. MAASLAND, “Naschrift” in “Reactie en naschrift op het artikel “Joop, Sien en de twee pratenschepen”, NederbelgischMagazine 2011, afl. 1, 92.

N. GEELHAND de MERXEM, “Glasheldere principes inzake de artikelen 108 en 7 W.Succ.”, T.F.R. 2011, afl. 396, 139-153.

N. GEELHAND de MERXEM en Y.-H. LELEU, “La clause dite de la “mortuaire” validée et exemptée”, noot onder Cass. 10 december 2010, Rec.gén.enr.not. 2011, n° 26.263, p. 123-126.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het duo-legaat. Hoezo (fiscaal) gevaarlijk?”, in Notariaat 2011, afl. 4-5, 1-5.

N. GEELHAND de MERXEM, “Huwelijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst en nog adviseerbaar”, TEP 2011, afl. 1-2, 115-120.

N. GEELHAND de MERXEM, Huwelijksvoordelen. Geen verboden overeenkomst en nog adviseerbaar, HEP, Bijzonder deel 6, Brussel, De Boeck & Larcier, 2011, 94 p.

A. NIJS, N. GEELHAND de MERXEM en P. POPPE, “Nederbelgen: Is België nog steeds een veilige thuishaven? Een 360° beoordeling, bekeken vanuit enkele recente tendensen”, NederBelgischMagazine, aparte brochure, 22 maart 2011, 4-7.

A. NIJS, N. GEELHAND de MERXEM en P. POPPE, “Nederbelgen: Is België nog steeds een veilige thuishaven? Een 360° beoordeling, bekeken vanuit enkele recente tendensen”, NederBelgischMagazine, aparte brochure, 30 maart 2011, 4-7.

N. GEELHAND de MERXEM, “Tante Kaat en haar tien neven en nichten”, NederbelgischMagazine 2011, afl. 2, 92-94.

N. GEELHAND de MERXEM en Y.-H. LELEU, “La clause dite de la mortuaire revitalisée”, www.legalworld.be.

N. GEELHAND de MERXEM, “La clause “de la mortuaire”. Communications sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2010 », in Chron.notariales, afl. 53, Brussel, Larcier, 2011, 395-397.

N. GEELHAND de MERXEM, “Suggestion 5, Modification de la procédure de modification du régime matrimonial », in Suggestions de lois faites au législateur en matière notariale, Rép. Not., Brussel, Larcier, 2011, 53-54.

N. GEELHAND de MERXEM, “Suggestion 6, Modification à l’article 215 du Code civil“, in Suggestions de lois faites au législateur en matière notariale, Rép. Not., Brussel, Larcier, 2011, 55-56.

N. GEELHAND de MERXEM, “Suggestion 7, Modification en matière d’avantages matrimoniaux“, in Suggestions de lois faites au législateur en matière notariale, Rép. Not., Brussel, Larcier, 2011, 57-59.

N. GEELHAND de MERXEM, “Suggestion 8, Modification au régime de la séparation de biens“, in Suggestions de lois faites au législateur en matière notariale, Rép. Not., Brussel, Larcier, 2011, 60-61.

N. GEELHAND de MERXEM, “Suggestion 9, Modification de l’article 1388 du Code civil“, in Suggestions de lois faites au législateur en matière notariale, Rép. Not., Brussel, Larcier, 2011, 62-63.

D.J. MAASLAND en N. GEELHAND de MERXEM, “Kees, zijn BV, de gezinswoning, de ouderlijke boedelverdeling en de Belgische successierechten”, NederBelgischMagazine 2011, afl. 3, 86-88.

N. GEELHAND de MERXEM en R. BARBAIX, “Huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenkingsrecht in België, in het bijzonder voor Nederlanders die in België (gaan) wonen”, Kwartaalbericht Estate Planning 2011, afl. 1, 3-15.

N. GEELHAND, “Glasheldere principes inzake de artikelen 108 en 7 W.Succ.”, Successierechten 2011, afl. 5, 4-6.

N. GEELHAND en D.J. MAASLAND, “Willem, Saartje en de goede doelen”, NederBelgischMagazine 2011, afl. 5, 80-82.

N. GEELHAND, “Le partage d’ascendant testamentaire hollandais et le droit de mutation wallon“, Droits de succession, 2011, afl. 5, 6-7.

N. GEELHAND de MERXEM, “De “duoschenking” in het Vlaams Gewest”, TEP 2011, afl. 3, 174-177.

N. GEELHAND de MERXEM, “Een kritische kijk op de artikelen 94-95 (nieuw) W.Succ.”, TEP 2011, afl. 3, 178-189.

N. GEELHAND, “Le legs en duo et les articles 70, alinéa 2 et 108 du Code des droits de succession”, Rec.gén.enr.not. 2011, n° 26.299, p. 246-247.

N. GEELHAND, m.m.v. T. DUMONT, “Regionale schenkingsrechten”, in Erfenissen, Schenkingen en testamenten, artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, losbl., 2011, aflevering 41, 68-119.

H. CASIER, N. GEELHAND de MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “Le pacte sur succession future prohibé n’est plus contraire à l’ordre public. Un nouvel arrêt-clé en matière de planification successorale », Rev.not.b. 2011, 385-406.

N. GEELHAND, “De administratieve beslissing van 15 juli 2011 over de sterfhuisclausule: in strijd met het recht en met de wet”, Notariaat 2011, afl. 14, 5-7.

N. GEELHAND, “Une décision administrative conforme ni au droit, ni à la loi“, noot onder adm.besl. 15 juli 2011, Rev.not.b. 2011, 599-601.

N. GEELHAND, “Huidig huwelijksvermogensrecht creëert tweederangsechtgenoten”, Juristenkrant 2011, afl. 236, 15.

N. GEELHAND, “Modification des articles 94 et 95 du Code des droits de succession”, Rec.gén.enr.not. 2011, n°26.314, p. 331-348.

N. GEELHAND, “La clause dite “du grand-père » ou « de la grand-mère““, Rec.gén.enr.not. 2011, n° 26.315, p. 349-350.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België en Europa”, NederBelgisch Magazine 2011, afl. 7, 80-83.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België en Europa”, NederBelgisch Magazine 2011, afl. 8, 84-86.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgischMagazine 2011, afl. 9, 82-83.

N. GEELHAND (redactie), “Grondige herziening van de regels inzake schenkings- en successierechten. Overdracht van een familiaal bedrijf”, NederBelgischMagazine 2011, afl. 9, 90-91.

N. GEELHAND de MERXEM, “De ‘sterfhuisclausule’, het Hof van Cassatie, de commentaren in de rechtsleer en de Fiscale Administratie“, TEP 2011, afl. 4, 210-263.

N. GEELHAND de MERXEM, “De Nederlandse ouderlijke boedelverdeling en het Waalse recht van overgang”, TEP 2011, afl. 4, 264-266.

N. GEELHAND, “Introduction à la planification successorale belge anno 2011”, C & F P 2011, afl. 10, 2-15.

N. GEELHAND, Aanvullende nota, C.S.W.-dossier nr. 4403, “Is het finaal verrekenbeding in stelsels van scheiding van goederen in strijd met het verbod van erfovereenkomsten?”, 9 oktober 2011, 4 p.

N. GEELHAND, Aanvullende nota, C.S.W.-dossier nr. 4403, “Is het finaal verrekenbeding in stelsels van scheiding van goederen in strijd met het verbod van erfovereenkomsten?”, 6 december 2011, 16 p.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgischMagazine 2011-12, afl. 10, 72-75.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgischMagazine 2012, afl. 1, 82-83.

N. GEELHAND (redactie), “Definitieve fiscale regeling inzake de overdracht van een familiebedrijf”, NederBelgischMagazine 2012, afl. 1, 84-85.

GREENILLE, Vermogensplanning: praktisch een eenvoudig, Antwerpen, Intersentia, 2012, vierde druk, 173 p. (medeauteur).

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgischMagazine 2012, afl. 2, 84-85.

N. GEELHAND, “De sterfhuisclausule is niet dood, tot spijt van wie het benijdt“, Reactie, R.W., 2011-12, 1314.

N. GEELHAND de MERXEM, “L’article 70, alinéa 2 (première phrase) C.Succ. et les articles 10 et 11 de la Constitution“, Rev.not.b. 2012, 7-26.

N. GEELHAND, “La clause de la mortuaire: l’Administration n’a pas raison”, noot onder Rb. Nijvel 6 januari 2012, Rec.gén.enr.not. 2012, afl. 3, nr. 26.369, 135-136.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgischMagazine 2012, afl. 3, 86-89.

N. GEELHAND, “Behoorlijke wetgeving inzake schenkings- en successierechten: het nieuwe Vlaamse decreet inzake familiale ondernemingen en vennootschappen”, STEP, TEP 2012, afl. 1, 3-9.

N. GEELHAND, “Het hof van beroep te Gent aanvaardt het finaal verrekenbeding 50/50”, TEP 2012, afl. 1, 33-35.

N. GEELHAND, “Een finaal verrekenbeding is geen (verboden) erfovereenkomst”, TEP 2012, afl. 1, 43-47.

N. GEELHAND, “Antimisbruikbepaling in successierechten in strijd met de wet?”, Fisc.Act. 2012, afl. 17, 1-3.

N. GEELHAND de MERXEM en R. BARBAIX, “Planningstechnieken tussen echtgenoten”,in Notariële Actualiteit 2011, Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen, Brugge, Die Keure, 2012, p. 197-253.

N. GEELHAND, “Schenking door schulderkenning (civielrechtelijk)”, Verslag C.S.W.-Dossier 6365, 44 p., voorgebracht op de vergadering van de Nederlandse Kamer van het CSW op 12 mei 2012.

N. GEELHAND, “Schenking door schulderkenning (fiscaal)”, C.S.W.-dossier 6365, aanvullende nota, 8 p.

N. GEELHAND, “La disposition anti-abus et les droits de donation et de succession”, Rev.not.b. 2012, 511.

N. GEELHAND de MERXEM, “De bewijsmiddelen van en tegen de fiscus inzake successierechten”, paper meegedeeld op 14 mei 2012, Postuniversitaire cyclus notariaat 2011-2012, 28 p.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgischMagazine 2012, afl. 4, 88-91.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgischMagazine 2012, afl. 5, 66-69.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het toepassingsgebied van de nieuwe Vlaamse regeling inzake schenking of vererving van familiale ondernemingen en aandelen in familiale vennootschappen”, TEP 2012, afl. 2-3, 94-162.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgischMagazine 2012, afl. 6, 66-67.

D.J. MAASLAND, N. GEELHAND en N. BAUDUIN, “Het erfrecht en de Nederbelg. De nieuwe Europese Erfrechtverordening biedt uitkomst”, in Het erfrecht en de Nederbelg, Brochure Nederbelgisch Magazine, juli 2012, 6-9; ook verschenen in NederBelgischMagazine 2012, afl. 6, 76-80.

N. GEELHAND (redactie), “De fiscale administratie verduidelijkt het begrip fiscaal misbruik in het Registratie- en Successierecht”, NederBelgischMagazine 2012, afl. 7, 78-81.

N. GEELHAND de MERXEM, “Is successieplanning voortaan een fiscaal misbruik?”, Netto, 29 mei 2012.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgisch Magazine 2012, afl. 7, 68-69.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgisch Magazine 2012, afl. 8, 74-77.

N. GEELHAND, “Bewijs(middelen) van en tegen de fiscus inzake successierechten – Enkele bedenkingen”, in Leuvense Notariële Geschriften, Notariële Actualiteit 2011-2012, A.-L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Brussel, De Boeck & Larcier, 2012, 151-196.

N. GEELHAND de MERXEM, noot onder Antwerpen 24 april 2012, Rev.not.b. 2012, 331-334.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België en Frankrijk”, NederBelgisch Magazine 2012, afl. 9, 66-73.

(N. GEELHAND), Schriftelijke vraag van mevrouw Griet Smaers, Vlaams volksvertegenwoordiger, aan de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport over art. 140bis e.v. Vl. W.Reg., nieuwe regeling voor de schenking van familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgisch Magazine 2012-13, afl. 10, 66-68.

N. GEELHAND (redactie), “Overzicht van de nieuwe fiscale maatregelen. De Belgische federale begroting 2013”, NederBelgisch Magazine 2012-13, afl. 10, 68-70.

N. GEELHAND, “Verdachte periode: wanneer geldt de verlenging naar zeven jaar?”, Fiscoloog 2013, afl. 1326, 7-9.

N. GEELHAND, “Période ‘suspecte’: quand y a-t-il prolongation à sept ans?”, Fiscologue 2013, afl. 1326, 7-9.

N. GEELHAND, “Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit duurt minder lang maar werd moeilijker. Eerst twee keer nadenken”, interview Bart De Clerck, Nederbelgisch Magazine 2013, afl. 1, 66-68.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgisch Magazine 2013, afl. 1, 72-74.

N. GEELHAND (redactie), “Kort nieuws met name uit België”, NederBelgisch Magazine 2013, afl. 2, 74-76.

N. GEELHAND, “Antimisbruikbepaling in schenkings- en successierechten in strijd met de wet?”, in De nieuwe antimisbruikbepaling, Verslagboek van het grote antimisbruik-seminar georganiseerd door Kluwer Opleidingen op 10 mei 2012, Mechelen, Wolters Kluwer, 2013, 175-182.

N. GEELHAND, “De ‘uitbreng’ is geen schenking maar een huwelijksvoordeel. Weer een administratieve beslissing in strijd met de principes van het familiaal vermogensrecht”, in Liber Amicorum Hélène Casman, E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSENS en A.-L. VERBEKE (eds.), Antwerpen, Intersentia 2013, 237-246.

N. GEELHAND de MERXEM, “De nieuwe Belgische nationaliteitswet en de Nederbelgen”, WPNR 2013, nr. 6971, 301-304.

N. GEELHAND de MERXEM, “Testament du grand-parent versus renonciation du parent?”, Rev.not.b. 2013, 348-354.

N. GEELHAND, “De wijzigende circulaire inzake antimisbruik in de registratie- en successierechten”, TEP 2013, afl. 1, 33-41.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het duolegaat: er is goed en slecht nieuws”, Notariaat 2013, afl. 11, 1-5.

N. GEELHAND de MERXEM, “Drie parlementaire vragen inzake de antimisbruikbepaling in het successierecht”, Successierechten 2013, afl. 6, 5-11.

N. GEELHAND de MERXEM, “Naar een nieuwe interpretatie van art. 16 W.Reg.?”, TEP 2013, afl. 2, 10-20.

N. GEELHAND de MERXEM, “Le nouveau droit international privé en matière de successions: déjà utile?”, Rev.not.b. 2013, 463-480.

N. GEELHAND de MERXEM, “CSW-dossier 6374 – Burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van de uitoefening van de keuze door de langstlevende echtgenoot voortspruitend uit een keuzebeding vervat in een huwelijkscontract of wijziging van het huwelijksvermogensstelsel”, verslag 12 augustus 2013, 4 p.

H. CASIER, “Successierechten” in OEST, gebaseerd op de cursus successierechten van N. GEELHAND de MERXEM, VUB, 2011-2012.

N. GEELHAND de MERXEM, “ ’Ik opa’-testament of verwerping door de ouder?”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 406-412.

N. GEELHAND de MERXEM en P. VAN EESBEECK, “Afkoopwaarde levensverzekering als fictief legaat: verrassende beslissing”, Fiscoloog 2013, afl. 1351, 1-4.

N. GEELHAND de MERXEM en P. VAN EESBEECK, “La valeur de rachat d’une assurance-vie visée par l’art. 8 c.succ.? Surprenant”, Fiscologue 2013.

N. GEELHAND de M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND “Overzicht van rechtspraak. Giften (1999-2011)”, T.P.R. 2013, afl. 1, 175-946.

N. GEELHAND de MERXEM, “CSW-dossier 6374bis – Burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van (optionele) huwelijksvermogensrechtelijke clausules die verband houden met de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen”, verslag 16 september 2013, 16 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “Niet-gemeenschappelijke kinderen van samenwonenden: geen discriminatie meer”, Fiscoloog 2013, afl. 1354, 5-6.

N. GEELHAND de MERXEM, “Cohabitants et leurs enfants non communs: fin de la discrimination”, Fiscologue 2013, afl. 1354, 5-6.

N. GEELHAND de MERXEM, “Stiefkinderen ongehuwd koppel gelijk bij erfenis”, Netto 1 oktober 2013 en De Tijd, 28 september 2013.

N. GEELHAND de MERXEM, “Waardering effecten: exit ‘prijscourant’ in Vlaams en Waals Gewest”, Fiscoloog 2013, afl. 1357, 2-5.

N. GEELHAND de MERXEM, “Evaluation de titres: fin du ‘prix courant’ en Régions flamande et wallonne”, Fiscologue 2013, afl. 1357, 2-5.

N. GEELHAND de MERXEM, “Nieuw handleiding voor waardering erfenis”, interview Netto 30 november 2013 en De Tijd 16 november 2013.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het toepassingsgebied van de nieuwe Vlaamse regeling inzake schenking of vererving van familiale ondernemingen en aandelen in familiale vennootschappen – Stand van zaken per 1 april 2013 “, T.F.R. 2013, afl. 447, 693-735.

N. GEELHAND de MERXEM, “Is terugval van vruchtgebruik bij een schenking van roerende goederen steeds belastbaar op grond van art. 4, 3° Vl./Br. W.Succ.?”, Successierechten, 2013, afl. 10, 1-5.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: beschouwingen en amendementen bij belangrijke hervormingen van de wet – Deel I”, C.S.W.-dossier, 51 p. (nog te publiceren).

N. GEELHAND de MERXEM, “Un deuxième ruling en matière de fondation privée de droit belge“, TEP, 2013, afl. 5, 28-46.

N. GEELHAND en H. CASIER, “Fiscale glijclausules”, in Handboek Estate Planning, algemeen deel 5, A.-L. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Brussel, Larcier, 2014, topic 66, 341-342.

J. DE HERDT en N. GEELHAND, “Het ‘generatieoverslaand’ testament”, in Handboek Estate Planning, algemeen deel 5, A.-L. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Brussel, Larcier, 2014 HEP 5, topic 67, 343-356.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: beschouwingen en amendementen bij belangrijke hervormingen van de wet – Deel I”, T.Not. 2013, 626-677.

N.GEELHAND de MERXEM, “Vlaamse schenkingsrechten. Gunsttarief uitgebreid tot ex-partners, stiefkinderen en zorgkinderen”, Fiscoloog 2014, afl. 1371, 6-9.

N. GEELHAND de MERXEM, “Enfants du partenaire, ex-cohabitants et enfants d’accueil : la Flandre généreuse », Fiscologue 2014, afl. 1371, 6-9.

N. GEELHAND de MERXEM, “Verkrijging door wettelijk recht van terugkeer vrijgesteld in de successierechten”, Successierechten 2014, afl. 2, 1-4.

N. GEELHAND de MERXEM, “Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke goede doelen nu gelijk voor de Vlaamse successie- schenkingsrechten?”, Notariaat 2014, afl. 5, 1-5.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vererving gezinswoning door langstlevende: nu ook vrijgesteld in Brussel”, Fiscoloog 2014, afl. 1377, 10-11.

N. GEELHAND de MERXEM, “Le logement familial au survivant: exemption à Bruxelles également”, Fiscologue 2014, afl. 1377, 10-11.

N. GEELHAND de MERXEM, “Optimaliseer de vrijstelling van uw gezinswoning”, interview Netto, 3 april 2014, 4 p. en De Tijd, 29 maart 2014.

N. GEELHAND de MERXEM, “Onrust over registratieplicht schenkingen in buitenland”, interview Netto, 7 april 2014, 2 p. en De Tijd, 5 april 2014.

N. GEELHAND de MERXEM, “Artikel 8 W.Succ. en het begrip “waarden”. Een merkwaardige, ruime interpretatie”, Successierechten 2014, afl. 4, 1-5.

N. GEELHAND de MERXEM, “L’attribution de la communauté moyennant charge: abus fiscal?”, Rev.not.b. 2014, afl. April.

N. GEELHAND de MERXEM, “De Casman-clausule : fiscaal misbruik ?“, in Tendensen Vermogensrecht 2014, R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2014, 251-269.

N. GEELHAND de MERXEM, “De beschermde personen en de successieplanning : wat biedt de nieuwe wet ? “ TEP, 2014, af l. 1, 16-61.

N. GEELHAND de MERXEM, Huwelijkscontracten en schenkingen: clausules, Herentals, Mijnwetboek, 2014, 90 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het omgekeerd duo-legaat met een bepaalbaar bedrag en art. 64, lid 2 W.Succ. “, noot onder Rb. Hasselt 19 september 2013, Not.Fisc.M. 2014, afl. 5-6, 148-152.

N. GEELHAND de MERXEM, “De ‘interpretatie-putsch’ van de fiscale administratie inzake het successierecht“, TEP, 2014, afl. 2 (STEP), 102-107.

N. GEELHAND en R. BARBAIX, “Wettelijk samenwonen biedt veel minder bescherming dan huwen“, interview in Netto 4 oktober 2014, p. 37.

N. GEELHAND de MERXEM, “De nieuwe Vlaamse Erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Inhoudelijke wijzigingen aan de materieelrechtelijke en andere bepalingen en overgangsbepalingen”, in Verslagboek Congres Nederlandstalige Raad Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat, Brussel 2 december 2014, 38 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “Nieuwe regels voor nalatenschappen in Vlaanderen”, interview, Netto, 20 december 2014, p. 38.

N. GEELHAND de MERXEM, “Boete wegens laattijdige indiening aangifte drastisch verzwaard”, Fiscoloog 2014, afl. 1414, 3-5.

N. GEELHAND de MERXEM, “Alourdissement sensible de l’amende en cas de dépôt tardif de la déclaration”, Fiscologue 2014, afl. 1413, 3-5.

N. GEELHAND de MERXEM, “Les modifications de fond en matière de droits d’enregistrement et de succession, in La réforme fiscale flamande. Quelles implications pour les notaires wallons et bruxellois? “, in Verslagboek Congres Franstalige Raad Koninklijke Federatie van het Belgische notariaat, Louvain-la-Neuve, 27 januari 2015, 38 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “Les nouveaux droits de succession flamands dans le Code flamand de la fiscalité (VCF). Modifications de fond apportées aux dispositions matérielles et autres et dispositions transitoires”, in Verslagboek Actualités fiscales, Master notariaat UCL, Louvain-la-Neuve, 3 maart 2015, 38 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “Geen lijst meer van veilige technieken voor successieplanning”, interview, Netto, 28 januari 2015.

N. GEELHAND de MERXEM, “Fiscaal misbruik in het Vlaams Gewest: geen ‘witte lijst’ meer”, Fiscoloog 2014, afl. 217, 9.

N. GEELHAND de MERXEM, “Abus fiscal en Région flamande : disparition dela ‘liste blanche’”, Fiscologue 2015, afl. 1417, 9.

N. GEELHAND de MERXEM, “Toch lijst met veilige technieken voor successieplanning”, in terview, Netto 28 februari 2015, 41.

N. GEELHAND de MERXEM, “Hersamengestelde gezinnen : erf- en schenkbelasting”, in Vermogensplanning in nieuw samengestelde gezinnen, Herentals, Mijn Wetboek, 2015, 123-198.

N. GEELHAND de MERXEM, “De VCF en de stiefouderadoptie”, Successierechten 2015, afl. 3, 5-7.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlaamse registratie- en erfbelasting- Over de witte lijst die plots verdween en daarna opnieuw opdook”, T.v.R.F. 2015, afl. 1, 15-19.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlaamse erfbelasting – Boete wegens laattijdige indiening aangifte drastisch verzwaard”, T.v.R.F. 2015, afl. 1, 24-28.

N. GEELHAND de MERXEM, “Nieuwsoverzicht, Registratie- en successierechten – algemeen, Registratierechten, Successierechten”, T.v.R.F. 2015, afl. 1, 33-40.

GEELHAND de MERXEM en BUYSSE, “’Optioneel finaal verrekenbeding’: wanneer ontstaat de verrrekenschuld?”, Fiscoloog 2015, afl. 1428, 7-9.

GEELHAND de MERXEM en BUYSSE, “’Clause optionnelle de participation finale’: quand la dette prend-elle naissance?”, Fiscologue 2015, afl. 1428, 7-9.

GEELHAND de MERXEM, “Vlaamse regering begraaft successieplanning via ‘sterfhuisconstructie’”, interview, Netto, 2 mei 2015, p. 38.

GEELHAND de MERXEM, “Vlaams Gewest: exit sterfhuisclausule”, Fiscoloog 2015, af l. 1430, 7-8.

GEELHAND de MERXEM, “Région flamande: fin de partie pour la ‘clause de la maison mortuaire’”, Fiscologue 2015, afl. 1430, 7-8.

GEELHAND de MERXEM, “Het omgekeerde duolegaat met bepaalbaar bedrag: nu wel correcte beslissing”, noot onder Rb. Gent 30 juni 2014, Not.Fisc.M. 2015, 28-29.

N. GEELHAND de MERXEM, “De Vlaming anticipeert volop op de aangekondigde verlaging van de schenkbelasting”, interview, Netto 6 juni 2015, 1 en 39.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlaanderen halveert boete voor wie fouten in erfenisaangifte spontaan opbiecht”, interview, Netto 16 juni 215.

N. GEELHAND de MERXEM, “VCF: veel vrijheid en twee fundamentele principes”, Editoriaal, TvRF 2015, afl. 2, 2.

N. GEELHAND de MERXEM, “Wijziging in de Vlaamse schenkbelasting op onroerende goederen”, TvRF 2015, afl. 2, 3-23.

N. GEELHAND de MERXEM, “VCF: Nieuwsoverzicht. 3.A. Registratie en successierechten – Algemeen”, 3.B. Registratierechten, 3.C. Successierechten en 4. Griffierechten”, TvRF 2015, afl. 2, 39-50.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het reparatiedecreet VCF wat de erf- en schenkbelasting betreft”, TEP 2015, afl. 2, 243-255.

N. GEELHAND de MERXEM, “Décret “réparateur” du 17 juillet 2015 – Nouvelles adaptations flamandes”, Info Droits de succession 2015, afl. 4, 1-6.

N. GEELHAND de MERXEM, “VCF: Nieuwsoverzicht. 3.A. Registratie en erfbelasting – Algemeen”, 3.B. Registratiebelasting, 3.C. Erfbelasting en 4. Griffierechten”, TvRF 2015, afl. 3, 22-28.

N. GEELHAND de MERXEM, “Fiscaliteit en Estate Planning: Actualia.Verlaging tarief schenking onroerende goederen en definitieve tekst reparatiedecreet”, TEP 2015, afl. 4, 426-441.

N. GEELHAND de MERXEM, “Droits de succession et droits de donation en Flandre”, in Chroniques notariales, 2015, vol. 62, p. 383-396.

N. GEELHAND de MERXEM, “De Europese erfrechtverordening en de successieplanning”, in Verslagboek De europese erfrechtverordening, KFBN, Vlaamse Raad van het Notariaat, Brussel, 15 september 2015, 37 p.

N. GEELHAND de MERXEM, interview, “Schenken en de touwtjes in handen houden”, Netto 26 december 2015.

N. GEELHAND de MERXEM, “VCF – Strengere decreten en standpunten inzake fictiebepalingen: wanneer van toepassing?”, TvRF 2015, afl. 4, 13-15.

N. GEELHAND de MERXEM, “VCF: Nieuwsoverzicht. 3.A. Registratie en erfbelasting – Algemeen”, 3.B. Registratiebelasting, 3.C. Erfbelasting en 4. Griffierechten”, TvRF 2015, afl. 4, 22-31.

N.GEELHAND de MERXEM, “Het minimum minimorum”, Step, TEP 2015, afl. 5, 444-448.

N. GEELHAND de MERXEM, “Positions commentées de Vlabel en matière de passif admissible”, Info Droits de succession 2016, afl. 1, 10-16.

N. GEELHAND de MERXEM, “Positions commentées de Vlabel en matière de déclaration de succession”, Info Droits de succession 2016, afl. 1, 16-20.

N. GEELHAND de MERXEM, interview, “Duolegaat zonder zorgen nu ook zonder fiscale zorgen”, Netto 5 maart 2016.

N. GEELHAND de MERXEM, “Nieuwsoverzicht, Registratie- en successierechten – algemeen, Registratierechten, Successierechten”, T.v.R.F. 2015, afl. 4, 22-31.

N. GEELHAND de MERXEM, “VCF – Strengere decreten en standpunten inzake fictiebepalingen: wanneer van toepassing?”, TvRF 2015, afl. 4, 13-15.

N. GEELHAND de MERXEM, “Kan een testamentuitvoerder een aangifte van nalatenschap indienen?”, Notariaat 2016, afl. 3-4, 13-14.

N. GEELHAND de MERXEM, “Nieuwsoverzicht, Registratie- en successierechten – algemeen, Registratierechten, Successierechten”, T.v.R.F. 2016, afl. 1, 26-35.

N. GEELHAND de MERXEM, “De voorafgaande beslissing op Vlaamse wijze”, T.v.R.F. 2016, afl. 1, 9-18.

N. GEELHAND de MERXEM, “VLABEL erkent de Casman-clausule niet (meer)”, Notariaat 2016, afl. 6, 5-6.

N. GEELHAND de MERXEM, interview, “Schenken met behoud van vruchtgebruik voortaan belast”, Netto 9 april 2016.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlabel verplicht voorafgaande registratie schenking van geld of effecten met voorbehoud vruchtgebruik”, Fisc.Act. 2016, afl. 14, 1-5.

N. GEELHAND de MERXEM, “VCF – Strengere decreten en standpunten inzake fictiebepalingen – Wanneer van toepassing?”, Notariaat 2016, afl. 8, 4-7.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlabel aanvaardt ‘omgekeerd duo-legaat met bepaalbaar bedrag”, Fisc. Act. 2016, afl. 9, 1-4.

N. GEELHAND de MERXEM, “Extra belasting dreigt voor schenkers vastgoed met pech”, interview, Netto 29 april 2016.

N. GEELHAND de MERXEM, “Schenking van geld of effecten met voorbehoud van vruchtgebruik: pas vanaf 1 juni 2016 verplicht te registreren”, Fisc. Act. 2016, afl. 16, 7-9.

N. GEELHAND de MERXEM, “Le legs en duo inversé avec un montant déterminable”, R.P.P.B.I. 2015, afl. 4, 470-472.

N. GEELHAND de MERXEM, “De toepassing in de tijd van nieuwe en strengere fictiebepalingen”, Not.Fisc.M. 2016, afl. 3, 87-95.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlabel belast terugkeer onroerend goed bij optioneel beding van terugkeer in schenkingsakte”, Fisc.Act. 2016, afl. 21, 69.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlabel, de schenkingen en de Nederlandse notarissen”, WPNR 2016, afl. 7111, 484-488.

N. GEELHAND de MERXEM, interview, Netto, “Raad van State krijgt opnieuw vraag om standpunt Vlaamse fiscus te vernietigen”, 21 juni 2016.

N. GEELHAND de MERXEM, “Le legs en duo inversé avec un montant déterminable: Vlabel jette l’éponge”, noot onder standpunt nr. 15093 van 8 februari 2016, R.P.P.B.I. 2016, afl. 1, p. 81-82.

N. GEELHAND de MERXEM, interview, Netto, “ ’Langst-leeft-al-heeft’ kan opnieuw fiscaal voordelig”, 16 juli 2016.

N. GEELHAND de MERXEM, “VLABEL, les droits de succession, les Bruxellois et les Wallons”, in Fiscalité indirecte dans les trois régions, Verslagboek Université d’été 2015, KFBN, Conseil francophone, 8-9 september 2016, 28 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “Le planning patrimonial en Flandre: les prises de position de Vlabel”, in Chron. Not., vol. 64, Brxelles, Larcier, 2016, 313-340.

N. GEELHAND de MERXEM en M. PETIT, “Vlabel – Positions commentées en matière de droits de succession (1re partie)”, Info Droits de succession 2016, afl. 4, 5-22.

N. GEELHAND de MERXEM, “VLABEL verplicht voorafgaande registratie van schenkingen van gelden en effecten met voorbehoud van vruchtgebruik”, TvRF 2016, afl. 2, 8-13.

N. GEELHAND de MERXEM, “VLABEL belast de terugkeer van onroerende goederen bij een optioneel beding van terugkeer in een schenkingsakte”, TvRF 2016, afl. 2, 14-16.

N. GEELHAND de MERXEM, “VLABEL erkent de Casman-clausule opnieuw, maar anders”, TvRF 2016, afl. 2, 17-26.

N. GEELHAND de MERXEM, “Nieuwsoverzicht, Registratie- en successierechten – algemeen, Registratierechten, Successierechten”, T.v.R.F. 2016, afl. 30-43.

N. GEELHAND de MERXEM, “Actualités en matière de droit d’enregistrement en Région flamande (L’impôt successoral vu par Vlabel)”, in Verslagboek Actualités Fiscales, UCL, 2 februari 2017, 31 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlabel aanvaardt de niet-retroactiviteit van strengere standpunten”, TvRF 2017, afl. 1, 3-6.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlabel aanvaardt de niet-retroactiviteit van strengere standpunten”, TvRF 2017, afl. 1, 3-6.

N. GEELHAND de MERXEM, “Progressievoorbehoud – Schenking binnen de 3 jaar – Beginpunt van de termijn van 3 jaar”, TvRF 2017, afl. 1, 19.

N. GEELHAND de MERXEM, “Belastbare grondslag levensverzekeringen verbonden aan een beleggingsfonds (tak 23)”, TvRF 2017, afl. 1, 20.

N. GEELHAND de MERXEM, “Inbreng door een echtgenoot van een (on)roerend goed in het gemeenschappelijk vermogen en schenking door de twee echtgenoten”, TvRF 2017, afl. 1, 20.

N. GEELHAND de MERXEM, “De uitbreng uit de huwelijksgemeenschap gevolgd door een wederzijdse schenking tussen echtgenoten met ontbindende voorwaarde van vooroverlijden – fiscaal misbruik”, TvRF 2017, afl. 1, 20-21.

N. GEELHAND de MERXEM, “Inbreng van een (roerend) goed in het gemeenschappelijk vermogen onder de (optionele) ontbindende voorwaarde van het vooroverlijden van de echtgenoot-niet-inbrenger is een fiscaal misbruik”, TvRF 2017, afl. 1, 21.

N. GEELHAND de MERXEM, “Afstand vruchtgebruik: schenking als beheer te zwaar voor de vruchtgebruiker?”, TvRF 2017, afl. 1, 21-22.

N. GEELHAND de MERXEM, “Asymmetrische ‘uitbreng’ van het gemeenschappelijk naar het eigen vermogen van de niet-terminaal zieke echtgenoot, kort vóór het overlijden van de terminaal zieke echtgenoot, is fiscaal misbruik”, TvRF 2017, afl. 1, 22-23.

N. GEELHAND de MERXEM, “Nie-consequente overgangsregeling voor standpunten inzake levensverzekering”, TvRF 2017, afl. 1, 23.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vrije keuze van de waarderingsmethode door partijen bij een gesplitste aankoop ”, TvRF 2017, afl. 1, 24.

N. GEELHAND de MERXEM, “VLABEL sleutelt aan het standpunt over de gesplitste aankoop”, TvRF 2017, afl. 1, 24-25.

N. GEELHAND de MERXEM, “Le planning patrimonial en Flandre (2): les prises de position de Vlabel” in Chron.not. vol. 65, april 2017, 449-483.

N. GEELHAND de MERXEM, “Overzicht van standpunten van VLABEL die relevant zijn voor de successieplanning”, TEP 2017, afl. 1, 15-55.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlabel – Le legs de l’usufruit sur toute la succession n’est pas un legs universel – Le légataire n’est plus tenu de déposer spontanément une déclaration de succession”, Info Droits de succession 2017, afl. 2, 2-3.

N. GEELHAND de MERXEM, “Erfbelasting – De Vlaamse decreetgever belast (verder) huwelijksvoordelen tussen echtgenoten maar stelt het beding van terugval van vruchtgebruik vrij en schrapt de antimisbruikbepaling inzake verwerping”, TvRF 2017, afl. 2, 2-19.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vermindering verkooprecht en schenkbelasting voor beschermde monumenten vanaf 14 mei 2017”, TvRF 2017, afl. 2, 25.

N. GEELHAND de MERXEM, “Gesplitst kopen en bouwen: meer over artikel 2.7.1.0.7 VCF volgens Vlabel”, TvRF 2017, afl. 2, 25.

N. GEELHAND de MERXEM, “Toch geen niet-retroactiviteit van Vlaamse standpunten?”, TvRF 2017, afl. 2, 26.

N. GEELHAND de MERXEM, “Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking aan de kinderen”, TvRF 2017, afl. 2, 26.

N. GEELHAND de MERXEM, “De toepassing van de successiewet in de tijd”, TvRF 2017, afl. 2, 26.

N. GEELHAND de MERXEM, “Cassatie bevestigt: sterfhuisclausule ook onbelast wanneer inkorting wordt bekomen”, TvRF 2017, afl. 2, 26-27.

N. GEELHAND de MERXEM, “Cassatie: de verrekenschuld bij een optioneel finaal verrekenbeding is een (voorwaardelijk) passief van de nalatenschap7”, TvRF 2017, afl. 2, 27-28.

N. GEELHAND de MERXEM, “Verlaging van het tarief in de schenkbelasting voor beschermde monumenten”, TvRF 2017, afl. 3-4, 45-49.

N. GEELHAND de MERXEM, “Verlaging van het tarief in de schenkbelasting voor beschermde monumenten”, TvRF 2017, afl. 3-4, 45-49.

N. GEELHAND de MERXEM, “ Vlabel, les époux et les comptes ouverts au nom des deux époux”, Info Droits de succession 2017, afl. 4, 31-35.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het nieuwe erfrecht en de schenk- en erfbelasting”, TvRF 2017, afl. 3-4, 4-39.

N. GEELHAND de MERXEM, “Verlaging van het tarief in de schenkbelasting voor beschermde monumenten”, TvRF 2017, afl. 3-4, 45-49.

N. GEELHAND de MERXEM, “DE vrijwillige erfenissprong – Hoe de Vlaamse overheid aan estate planning doet”, STEP, TEP 2017, afl. 5, 478-480.

N. GEELHAND en I. GOTZEN, “De begunstiging van de langstlevende echtgenoot en Vlabel”, TEP 2017, afl. 5, 519-550.

N. GEELHAND de MERXEM, “l’impôt successoral vu par Vlabel (2017-2018)”, in Actualités Fiscales Anno 2018, verslagboek studiedag UCL 1 februari 2018, 15 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “Transmission d’entreprises en Flandre: un régime fiscal bien connu et calqué par le législateur bruxellois”, R.P.P.B.I. 2018, 1, 48-68.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlabel en de schenking van delen van een maatschap: een bocht van 180 graden?”, TvRF 2018, afl. 1, 21-22.

N. GEELHAND de MERXEM, “De Casman-clausule: de overgangsregeling van Vlabel”, TvRF 2018, afl. 1, 23-24.

N. GEELHAND de MERXEM, “Bedingen van aanwas (1): in het vizier van Vlabel”, TvRF 2018, afl. 1, 26.

N. GEELHAND de MERXEM, “Bedingen van aanwas (2): de eerste voorafgaande beslissing over het kanscontract ‘new style’”, TvRF 2018, afl. 1, 26-27.

N. GEELHAND de MERXEM, “Bedingen van aanwas (3): Vlabel preciseert één en ander”, TvRF 2018, afl. 1, 27.

N. GEELHAND de MERXEM, “Inbreng van een toekomstig goed is fiscaal misbruik”, TvRF 2018, afl. 1, 27-28.

N. GEELHAND de MERXEM, “Inbreng van onroerend goed onder de (niet-optionele) ontbindende voorwaarde van het overlijden van de niet-inbrengende echtgenoot, geen fiscaal misbruik”, TvRF 2018, afl. 1, 28.

N. GEELHAND de MERXEM, “La “clause Casman” et la clause de participation finale taxées en Flandre”, Info Droits de succession 2018, afl. 1, 7-12.

N. GEELHAND de MERXEM, “La donation de parts d’une société de droit commun (SDC) et Vlabel”, Info Droits de succession 2018, afl. 2, 7-8.

N. GEELHAND de MERXEM, “Les clauses d’accroissement et Vlabel”, Info Droits de succession 2018, afl. 2, 9-13.

N. GEELHAND de MERXEM, “Le projet de décret flamand tendant à moderniser l’impôt de succession et l’impôt de donation, adapté au nouveau droit successoral, et les positions complémentaires de Vlabel”, Info Droits de succession 2018, afl. 4, 13-18.

N. GEELHAND de MERXEM, “Le saut de génération: évolution et analyse critique”, Info Droits de succession 2018, afl. 3, 2-5.

N. GEELHAND de MERXEM, “Le décret flamand du 6 juillet 2018 modernise l’impôt de succession et l’adapte au nouveau droit successoral”, Info Droits de succession 2018, afl. 4, 12-18.

N. GEELHAND de MERXEM, “L’impôt successoral flamand (2018-2019)”, in Verslagboek Actualités Fiscale Anno 2019, UCL, 31 januari 2019, 38 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “Een asymmetrische uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen is geen fiscaal misbruik”, TvRF 2019, afl. 1, 21; zie ook www.hcgb.be, 29 april 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “Gemeenschappelijke banktegoeden: geen erfbelasting op 150% van de tegoeden”, TvRF 2019, afl. 1, 21-22; zie ook www.hcgb.be, 14 mei 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “Avoirs bancaires communs: pas d’impôt de succession sur 150% de ces avoirs au décès du conjoint survivant”, Info Droits de succession 2019, afl. 2, 13-14.

N. GEELHAND de MERXEM, “La “sortie asymétrique” in extremis de biens communs n’est pas considérée comme un abus fiscal”, Info Droits de succession 2019, afl. 2, 15.

N. GEELHAND de MERXEM, “L’impôt successoral flamand (2018-2019)”, in Chron.not. 2019, vol. 69, 325-367.

N. GEELHAND de MERXEM, “Le régime de “la séparation de biens atténuée“ et les droits de donation et de succession en Région flamande”, in La nouvelle séparation de biens: entre é volution et révolution, Limal, Anthemis, 2019, 71-88.

N. GEELHAND de MERXEM, “Les clauses d’accroissement et Vlabel: trois “dérapages””, Info Droits de succession 2019, afl. 3, 35-38.

N. GEELHAND de MERXEM, “Oude bedingen van aanwas inzake roerende goederen met ongelijke inleg plots belastbaar in de erfbelasting?”, Notariaat 2019, afl. 10, 1-7.

N. GEELHAND de MERXEM, “Veel onrust over hervorming duolegaat”, interview De Standaard, 10 oktober 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, interview, Radio 1, De Wereld van vandaag, 10 oktober 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “Nogmaals een voorafgaande beslissing van Vlabel over het beding van aanwas, website HCGB, 7 juni 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “De Waalse “Casman-clausule”: geen fiscaal misbruik”, website HCGB, 5 juli 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het finaal verrekenbeding, de Vlaamse decreetgever en het Grondwettelijk Hof”, website HCGB, 24 juli 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “De oude bedingen van aanwas met betrekking tot roerende goederen : dan toch niet retroactief als schenkingen gekwalificeerd?”, website HCGB, 24 juli 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “De Startnota van Bart De Wever d.d. 12 augustus 2019”, website HCGB, 13 augustus 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het duo-legaat: de minister licht toe”, website HCGB, 25 oktober 2019.

N. GEELHAND dE MERXEM, “De ‘afschaffing’ van het duo-legaat”, TvRF, 2019, afl. 2-3, 2-3; zie ook www.hcgb.be, “De “afschaffing” van het duo-legaat”, 10 oktober 2019.

N. GEELHAND dE MERXEM, “Oude bedingen van aanwas inzake roerende goederen met ongelijke inleg plots belastbaar in de erfbelasting?”, TvRF, 2019, afl. 2-3, 21-26.

N. GEELHAND dE MERXEM, “Rb.Gent 10 april 2019, 17/3432/A. Rechtbank van eerste aanleg Gent (fiscale kamer) aanvaardt de belastbaarheid van de verzekeringsgift niet”, TvRF, 2019, afl. 2-3, 30-32.

N. GEELHAND dE MERXEM, “Grondwettelijk Hof 10 juli 2019, nr. 109/2019. Het finaal verrekenbeding, de Vlaamse decreetgever en het Grondwettelijk Hof”, TvRF, 2019, afl. 2-3, 32-36.

N. GEELHAND dE MERXEM, “Het Vlaams Regeerakkoord en de schenk- en erfbelasting”, TvRF, 2019, afl. 2-3, 39-40; zie ook www.hcgb.be, “Het Vlaams Regeerakkoord en de schenk- en erfbelasting”, 1 oktober 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “L’article 17 du C.succ. n’est pas applicable aux droits de succession perçus à l’étranger sur des biens mobiliers”, Info Droits de Succession 2019, livr. 4, 23-26.

N. GEELHAND de MERXEM, “L’apport de biens dans une société de droit commun et la donation des parts de celle-ci: nouvelle décision anticipée de Vlabel”, Info Droits de Succession 2019, livr. 4, 26-28.

N. GEELHAND de MERXEM, “La distribution par une fondation du Liechtenstein et l’article 2.7.1.0.6 du C.F.F. (ancien art. 8, C.succ.)”, Info Droits de Succession 2019, livr. 4, 28-33.

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlabel, de schenkingen en de Nederlandse notarissen – De “kaasroute” drie jaar later”, WPNR 2019, nr. 7264, p. 938-948.

N. GEELHAND de MERXEM, “Bedingen van aanwas en kanscontracten: een stand van zaken”, TvRF 2019, afl. 4, 22; website HCGB, 30 oktober 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “Kanscontract”, TvRF 2019, afl. 4, 22; website HCGB, 31 oktober 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “Inbreng in het gemeenschappelijk vermogen gevolgd door een schenking”, TvRF 2019, afl. 4, 23.

N. GEELHAND de MERXEM, “Uitkering door Liechtensteinse Stiftung: de rechtbank bevestigt de voorafgaande beslissing van Vlabel”, TvRF 2019, afl. 4, 23; website HCGB, 1 november 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “Inbreng in het gemeenschappelijk vermogen gevolgd door een schenking”, website HCGB, 31 oktober 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “Beding van aanwas voorafgegaan door een uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen is fiscaal misbruik”, website HCGB, 20 november 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “En nog een strenge voorafgaande beslissing van Vlabel over het beding van aanwas”, website HCGB, 22 november 2019.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het Gentse Hof van beroep bevestigt: het decreet van 3 juli 2015 dat de sterfhuisclausule belastbaar stelt, is niet van toepassing op oude sterfhuisclausules”, website HCGB, 6 januari 2020.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het verblijvingsbeding inzake onverdeelde goederen is niet belastbaar volgens Vlabel”, website HCGB, 6 januari 2020.

N. GEELHAND de MERXEM, “Verhaal bij de Rechtbank tegen een negatieve voorafgaande beslissing mogelijk”, website HCGB, 20 januari 2020.

N. GEELHAND de MERXEM, “Een Nederlands testament met ouderlijke boedelverdeling is geen Casman-clausule”, website HCGB, 23 januari 2020.

N. GEELHAND de MERXEM, “L’impôt successoral flamand (2019-2020)”, in Verslagboek Actualités fiscales Anno 2020, Congres 30 januari 2020, UCL, 43 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “Nota in verband met de geplande wijziging inzake schenk- en erfbelasting”, aangevuld door T. ROOVERS, overgemaakt aan minister Diependaele, 31 januari 2020, 27 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “Planning en opsplitsing van het eigendomsrecht”, nota bij lezing, CSW-dossier 4446 (ex 2033), 2 februari 2020, 5-15.

N. GEELHAND de MERXEM, “Huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen”, Fiscale Aspecten, nota, CSW-dossier 4440, 1 februari 2020, 24 p.

N. GEELHAND de MERXEM, “De ontbinding van een schenking om een nieuwe schenking door te voeren is belastingvrij en geen fiscaal misbruik”, website HCGB, 4 februari 2020.

N. GEELHAND de MERXEM, “Een dubbele ontbindende voorwaarde is geen ontbindende voorwaarde”, website HCGB, 5 februari 2020.

N. GEELHAND de MERXEM, “De gesplitste aankoop (art 9 (oud) W.Succ.) en de weerlegging van het vermoeden van bedekte bevoordeling”, website HCGB, 29 februari 2020.

N. GEELHAND de MERXEM en B. MEDAER, “Dertig jaar registratie- en successierechten in Vlaanderen, “ Not.Fisc.M. 2020, afl. 1-2, 41-50.

N. GEELHAND de MERXEM, “Gand, 24 décembre 2019: les clauses de la maison mortuaire insérées avant le 1er juillet 2015 ne sont pas condamnées”, Info Droits de Succession 2020, livr. 1, 16-18.

N. GEELHAND de MERXEM, “La Flandre va supprimer le legs en duo”, Info Droits de Succession 2020, livr. 1, 18-19.

N. GEELHAND de MERXEM, “Contrats aléatoires: Vlabel de plus en plus sévère”, Info Droits de Succession 2020, livr. 1, 19-21.

N. GEELHAND de MERXEM, “Art. 2.7.1.0.5 VCF: kosteloze beschikking of schenking?”, website HCGB, 19 maart 2020.

N. GEELHAND de MERXEM, “Uitbreng gevolgd door een eenzijdige schenking in extremis is geen fiscaal misbruik”, website HCGB, 23 april 2020.

N. GEELHAND de MERXEM, “L’impôt successoral flamand (2019-2020)”, Rec.gén.enr.not. 2020, afl. 4, 162-184.

N. GEELHAND de MERXEM, “Het optioneel kanscontract van roerende goederen is ok”, website HCGB, 19 mei 2020.

Voordrachten

N. GEELHAND de MERXEM, “Recente standpunten en voorafgaande beslissingen van Vlabel inzake erfbelasting met relevantie voor de dagelijkse notariële praktijk”, Postuniversitaire cyclus Notariaat 2019-20, Leuven, 10 februari 2020

N. GEELHAND de MERXEM, “L’impôt successoral flamand (2019-2020)”, Actualités fiscales Anno 2020, Louvain-la-Neuve, 30 januari 2020, UCL

N. GEELHAND de MERXEM, “Vlabel en het beding van aanwas”, Studiedag Schenk- en erfbelasting, M&D Seminars, Sint-Niklaas, 21 november 2019

N. GEELHAND de MERXEM, interview, Radio 1, De Wereld van vandaag, 10 oktober 2019

N. GEELHAND de MERXEM, “L’impôt successoral flamand (2018-2019)”, Chron.not. Luik, 25 april 2019, 319-367

N. GEELHAND de Merxem, “La participation aux acquêts – Aspects Fiscaux”, Ter Hulpen, 19 maart 2019

N. GEELHAND de Merxem, “Actualités en droits d’enregistrement et de succession, Actualités en région flamande, UCL, Louvain-la-Neuve, 31 januari 2019

N. GEELHAND, “Reparatiewet – Actualia schenk- en erfbelasting”, EPSG Antwerpen, Hove, 4 oktober 2018

N. GEELHAND, “Het nieuwe huwelijksvermogen-, erf- en fiscaal recht 2018”, Generali, Paal, 7 september 2018

N. GEELHAND, “Le nouveau droit succcessoral et l’impôt sur les donations et successions”, Etats généraux du droit de la famille, Louvain-la-Neuve, 6 september 2018

N. GEELHAND, “Le nouveau droit des régimes matrimoniaux”, Bank Delen, Brussel, 6 september 2018

N. GEELHAND en G. DEKNUDT, “Wijziging erfbelasting en fiscale gevolgen wijziging erfrecht en huwelijksvermogensrecht, BAB Brabant, Brussel, 5 september 2018

N. GEELHAND en I. GOTZEN, “Hoe de andere echtgenoot fiscaal goedkoop begunstigen?”

N. GEELHAND en B. VERDICKT, “Het nieuwe erfrecht en de schenk- en erfbelasting. Verdiepende sessie”, Intersentia, Gent, 8 juni 2018

N. GEELHAND en B. VERDICKT, “Het nieuwe erfrecht en de schenk- en erfbelasting. Verdiepende sessie”, Intersentia, Antwerpen, 5 juni 2018

N. GEELHAND en B. VERDICKT, “Het nieuwe erfrecht en de schenk- en erfbelasting. Verdiepende sessie”, Intersentia, Leuven, 1 juni 2018

N. GEELHAND, “Impact van de nieuwe wet op het vlak van de schenk- en de erfbelasting”, Intersentia, Antwerpen, 23 februari 2018

N. GEELHAND, “Impact van de nieuwe wet op het vlak van de schenk- en de erfbelasting”, Intersentia, inhaaldag, Kortrijk, 19 februari 2018

N. GEELHAND, “Impact van de nieuwe wet op het vlak van de schenk- en de erfbelasting”, Intersentia, Leuven, 2 februari 2018

N. GEELHAND, “Impact van de nieuwe wet op het vlak van de schenk- en de erfbelasting”, Intersentia, Gent, 19 december 2017

N. GEELHAND, “Impact van de nieuwe wet op het vlak van de schenk- en de erfbelasting”, Intersentia, Brussel, 8 december 2017

N. GEELHAND, “Impact van de nieuwe wet op het vlak van de schenk- en de erfbelasting”, Intersentia, Hasselt, 24 november 2017

N. GEELHAND en I. GOTZEN, “Hoe de andere echtgenoot fiscaal goedkoop begunstigen?”, Legal News, Sint-Niklaas, 17 november 2017

N. GEELHAND, “Impact van de nieuwe wet op het vlak van de schenk- en de erfbelasting”, Intersentia, Antwerpen, 7 november 2017

N. GEELHAND, “Impact van de nieuwe wet op het vlak van de schenk- en de erfbelasting”, Intersentia, Leuven, 24 oktober 2017

N. GEELHAND, “Nieuwigheden in de Vlaamse Erfbelasting”, KUL, Leuven, 18 november 2017

N. GEELHAND, “Recente ontwikkelingen in Belgisch recht inzake successieplanning”, E&Y, Utrecht, 24 augustus 2017

N. GEELHAND, “Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: fiscaal”, KnopsPublishing, Gent, 2 juni 2017

N. GEELHAND, “Introduction à l’évolution du droit souccessoral en Belgique”, Private Bankers, Brussel, 30 mei 2017

N. GEELHAND, “Introduction à l’évolution du droit souccessoral en Belgique”, Private Bankers, Brussel, 18 mei 2017

N. GEELHAND, “Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: fiscaal”, KnopsPublishing, Houthalen, 12 mei 201

N. GEELHAND, “Les legs en duo”, tweejaarlijks congres Rev. Plan. Patrim., Brussel, 5 mei 2017

N. GEELHAND, “Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: fiscaal”, KnopsPublishing, Antwerpen, 21 april 2017

N. GEELHAND, “Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: fiscaal”, KnopsPublishing, Oostkamp, 31 maart 2017

N. GEELHAND, “Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: fiscaal”, KnopsPublishing, Leuven, 17 maart 2017

N. GEELHAND, “Vlabel en de levensverzekeringen”, Foyer International, Antwerpen, 9 februari 2017

N. GEELHAND, “Schenkbelasting”, Legal News, Diegem, 9 februari 2017

N. GEELHAND, “Les decisions administratives enmatière de droits d’enregistrement et de succession en region flamande”, Actualités de droit fiscal, UCL Louvain-la-Neuve, 2 februari 2017

N. GEELHAND, “Vlabel standpunten en voorafgaande beslissingen inzake schenkbelasting”, Themadag Schenk- en Erfbelasting, LegalNews, Sint-Niklaas, 2 december 2016

N. GEELHAND, “De standpunten van Vlabel inzake erfbelasting: de alternatieven”, Dag van de Fiscaliteit, Sint-Niklaas, 29 november 2016 (afgelast)

N. GEELHAND, “Verzekeringsgift new look”, EPSG Antwerpen, 10 november 2016

N. GEELHAND, “Clausules in schenkingsakten”, Notariskantoor Celis, Celis & Liesse Antwerpen, 2 november 2016

N. GEELHAND, “Le planning patrimonial en Flandre: les prises de position de VLABEL”, Chroniques notariales, Luik, 20 oktober 2016

N. GEELHAND en J. RUYSSEVELDT, “Standpunten van Vlabel in de erf- en schenkbelasting: toepassingsgebied en ontsnappingsroutes” Fiscale Hogeschool, Brussel 11 oktober 2016

N. GEELHAND en D.J. MAASLAND, EPN IPR Congres, Amsterdam (NL), 6 oktober 2016 (afgelast)

N. GEELHAND, “Droits de succession en Région flamande”, FRNB, Conseil francophone, Université d’été 2016, Spa, 8-9 september 2016

N. GEELHAND, “Vlabel, het OBV-testament en de Casman-clausule”, EPSG Antwerpen, Weelde, 8 september 2016

N. GEELHAND, “Séminaire. Le droit successoral dans la pratique”, Baloise Insurance, Namen, 9 juni 2016

N. GEELHAND, “Goede doelen – tarieven – duo-legaat”, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 6 juni 2016

N. GEELHAND, “Erfbelasting in de VCF – actualia”, EPSG Antwerpen, KPMG Antwerpen, 12 mei 2016

N. GEELHAND, “Comment planifier sa succession en 2016?”, Connaissance et vie, Brugge, 19 januari 2016

N. GEELHAND, “Update VCF – erfbelasting”, Commissie vorming Vlaamse Raad van het Notariaat, Brussel, 11 januari 2016

N. GEELHAND de MERXEM, Interview VRT, Radio 1, Hautekiet, 4 januari 2016

N. GEELHAND, “Clausules inzake huwelijkscontracten” intern seminarie Celis, Celis & Liesse, Antwerpen 28 januari 2015

N. GEELHAND, “Les modifications de fond en matière de droits d’enregistrement et de succession”, Conseil Francophone FRNB, Louvain-la-Neuve, 28 janvier 2014

N. GEELHAND, “Vlaamse Codex Fiscaliteit – Opname regelgeving registratie en successierechten”, Lexalert, 29 januari 2015

N. GEELHAND, “Principes de base en matière de planification successorale”, Arabesque, Antwerpen-Berchem, 30 januari 2015

N. GEELHAND, “Je bent zeventig en hebt nog geen (civielrechtelijke en fiscale) successieplanning gemaakt. Quid?”, Probus, Kasterlee, 3 februari 2015

N. GEELHAND, “De nieuwe Vlaamse erfbelasting”, Kluwer Opleidingen, Elewijt, 26 februari 2015

N. GEELHAND, “De nieuwe Vlaamse erfbelasting”, intern seminarie Bank Delen, Antwerpen, 27 februari 2015

N. GEELHAND, “Droits d’enregistrement et droits de succession”, Actualités en droit fiscal, UCL, Louvain-la-Neuve, 3 maart 2015

N. GEELHAND, “Testamenten en estate-planning en fiscaal”, PEP, Brussel VUB, 10 maart 2015

N. GEELHAND en R. BARBAIX, “Estate Planning voor hersamengestelde gezinnen”, Knops Publishing, Leuven , 11 maart 2015

N. GEELHAND en R. BARBAIX, “Les donations dans un contexte international. La Belgique”, EPSG plenaire vergadering, Luik, 27 maart 2015

N. GEELHAND, “De toepassing van de antimisbruikbepaling inzake de registratie en de erfbelasting vanaf 2 januari 2015”, M&D Seminars, Gent, 31 maart 2015

N. GEELHAND en R. BARBAIX, “Estate Planning voor hersamengestelde gezinnen”, Knops Publishing, Gent , 1 april 2015

N. GEELHAND, “De nieuwe Vlaamse erfbelasting”, Dag van de Fiscaliteit, Kluwer, Affligem, 21 april 2015

N. GEELHAND en R. BARBAIX, “Estate Planning voor hersamengestelde gezinnen”, Knops Publishing, Antwerpen, 22 april 2015

N. GEELHAND, “Erf- en schenkbelasting in de VCF – actualia”, EPSG Antwerpen, Antwerpen, 7 mei 2015

N. GEELHAND, “Hoe zijn nalatenschap plannen?”, Rotary Antwerpen Park, Wilrijk, 11 mei 2015

N. GEELHAND en R. BARBAIX, “Estate Planning voor hersamengestelde gezinnen”, Knops Publishing, Antwerpen, 13 mei 2015

N. GEELHAND en R. BARBAIX, “Duo-legaat: een stand van zaken”, Stichting tegen Kanker, Oosterzele, 27 mei 2015

N. GEELHAND, “Erf- en schenkbelasting in de VCF – actualia”, HCMGB, Hingene, Antwerpen, 6 juni 2015

N. GEELHAND, “Erfbelasting en schenkbelasting in de VCF. Stand van zaken”, workshop Petercam, Brussel, 9 juni 2015

N. GEELHAND, “Einde sterfhuisconstructie en verlaagde schenkbelasting onroerende goederen”, Lexalert, Antwerpen, 25 juni 2015

N. GEELHAND, “Fiscale gevolgen en successieplanning. Rechtsvergelijking”, in Studienamiddag Nederlandstalige Raad KFBN, De Europese Erfrechtverordening, Brussel, 15 september 2015

N. GEELHAND, “Fiscaalrechtelijke aandachtspunten, met nadruk op schenk- en erfbelasting”, in Overdracht van de familiale onderneming, Antwerp Tax Academy, Antwerpen 1 oktober 2015

N. GEELHAND, “De Europese Erfrechtverordening en de successieplanning”, EPSG Hove, 1 oktober 2015

N. GEELHAND, “Le Code Flamand de la Fiscalité: nouveaux droits de donation, exit de la clause de la mortuaire”, Chroniques Notariales, Luik, 22 oktober 2015

N. GEELHAND, “De Europese Erfrechtverordening en de su5cessieplanning”, intern Seminarie Bank Delen, Antwerpen, 30 oktober 2015

N. GEELHAND, ”Topics successierechten en erfbelasting”, Notariële Fundamenten 2015, lessencyclus NR, Brussel, 21 november 2015

N. GEELHAND, “De nieuwigheden in de VCF inzake erfbelasting”, M&D Seminars, Fiscale Praktijkdag Successie- en registratierechten, Sint-Niklaas, 26 november 2015

N. GEELHAND, “Update VCF – erfbelasting”, Commissie vorming Vlaamse Raad van het Notariaat, Brussel, 28 november 2015 (verzet naar 11 januari 2016)

N. GEELHAND, “Valkuilen in de VCF”, Studiekring Notarissen Turnhout, Kasterlee, 10 december 2015

N. GEELHAND, “De nieuwe erf- en schenkbelasting”, Kulak, Kortrijk, 14 december 2015

N. GEELHAND, “Comment transmettre en toute sécurité en 2014? Stratégies pour une planification réussie”, notaire Vandercam, Templeuve, 16 januari 2014

N. GEELHAND, “10 vuistregels voor fiscale successieplanning via testament”, M&D Seminars, Sint-Niklaas, 27 maart 2014

N. GEELHAND, “Fictiebepalingen in het successierecht – Actualia”, M&D Seminars, Gent, 1 april 2014

N. GEELHAND, “Duo-legaat”, Koning Boudewijn Stichting, Dag van de Filantropie, Brussel, 24 april 2014

N. GEELHAND, “Actualia familierecht”, Confocus, Hasselt, 15 mei 2014 (door R. Barbaix overgenomen)

N. GEELHAND, “Clausules inzake huwelijkscontracten en schenkingen”, Mijn Wetboek, Antwerpen-Berchem, 16 mei 2014

N. GEELHAND, “Clausules inzake huwelijkscontracten en schenkingen”, Mijn Wetboek, Leuven, 20 mei 2014

N. GEELHAND, “Successieplanning door meerderjarige wilsonbekwamen”, M&D, Gent, 22 mei 2014

N. GEELHAND, “Clausules inzake huwelijkscontracten en schenkingen”, Mijn Wetboek, Oostkamp, 27 mei 2014

N. GEELHAND, workshop Dela, Antwerpen, 5 juni 2014

N. GEELHAND, “Clausules inzake huwelijkscontracten en schenkingen”, Mijn Wetboek, Antwerpen, 6 juni 2014

N. GEELHAND, “Clausules inzake huwelijkscontracten en schenkingen”, Mijn Wetboek, Gent, 12 juni 2014

N. GEELHAND, “Oplijsting van de tarieven, vrijstellingen en verminderingen in het Vlaams Successierecht”, Studiekring Limburg, Bokrijk, 16 juni 2014

N. GEELHAND, “10 vuistregels voor fiscale successieplanning via testament”, M&D Seminars, Kontich, 19 juni 2014

N. GEELHAND, “Civielrechtelijke en fiscale successieplanning aan de hand van huwelijkscontracten. Een stand van zaken”, M&D, Sint-Niklaas, 22 augustus 2014

N. GEELHAND, “Successieplanning door meerderjarige wilsonbekwamen”, M&D, Brasschaat, 28 augustus 2014

N. GEELHAND, “Disposition anti-abus et droits de donation et de succession”, Cercle de la Concorde, Antwerpen, 2 september 2014

N. GEELHAND, “Oplijsting van de tarieven, vrijstellingen en verminderingen in het Vlaams Successierecht”, Studiekring notarissen Mechelen, Mechelen, 25 september 2014

N. GEELHAND, “Verdelingsbedingen in stelsels van gemeenschap van goederen”, workshop juristen Bank Delen, Antwerpen, 26 september 2014

N. GEELHAND, “Successieplanning: wat kan nog na de antimisbruikbepaling?”, Update accountancy en Fiscaliteit, Elewijt, 2 oktober 1014

N. GEELHAND en R. BARBAIX, “Het duo-legaat”, Stichting tegen Kanker, Antwerpen, 9 oktober 2014

N. GEELHAND, “Eigenaardige overeenkomsten in de familie”, Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 5 november 2014

N. GEELHAND, “Les droits de donation et de succession en Flandre et l’abus fiscal”, Connaissance et vie, Gent, 6 november 2014

N. GEELHAND en R. BARBAIX, “Hersamengestelde gezinnen”, workshop Argenta, Antwerpen, 2 december 2014

N. GEELHAND, “De nieuwe Vlaamse Erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Inhoudelijke wijzigingen aan de materieelrechtelijke en andere bepalingen en overgangsbepalingen”, congres Nederlandstalige Raad Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat, Brussel 2 december 2014

N. GEELHAND, “De nieuwe Vlaamse Erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)”, EPSG Antwerpen, Antwerpen 4 december 2014

N. GEELHAND, “Het TIGV – geldig, huwelijksovereenkomst en tegenwerpelijk”, EPSG Antwerpen, Hove, 10 januari 2013

N. GEELHAND en L. DE WULF, “Les donations. Don manuel, donation bancaire, acte authentique et pacte adjoint: commentaires sur certaines clauses”, Cercle d’études arrondissement Charleroi, Charleroi, 21 januari 2013

N. GEELHAND, “Les modalités des donations“, EFE, Brussel, 5 februari 2013

N. GEELHAND, “Planification successorale. Quo vadis ? “, Cercle de Lorraine, Brussel, 29 april 2013

N. GEELHAND, “Workshop principes & technieken Successieplanning“, CBR, Antwerpen, 21 mei 2013

N. GEELHAND, Workshop “Actualia successieplanning”, ING, Brussel, 25 juni 2013

N. GEELHAND, “De private stichting als instrument van successieplanning”, M&D Seminars, Antwerpen, 19 september 2013

N. GEELHAND, “Clausules van vooruitmaking, verdeling en preferentiële toebedeling. Civielrechtelijke en fiscale gevolgen”, C.S.W., Lichtaart 21 september 2013

N. GEELHAND, “Comment planifier sa succession mobilière dans un contexte belge et international en pleine mutation”, International Club Château Sainte Anne, Brussel, 24 september 2013

N. GEELHAND, “Les régimes matrimoniaux” en “Les nouveautés relatives aux contrats de mariage: quel impact en matière de planification successorale?”, I.F.E., Brussel, 26 september 2013

N. GEELHAND, “Successieplanning aan de hand van huwelijkscontracten”, ESJ, Breda, 30 september 2013

N. GEELHAND, “De private stichting als instrument van successieplanning”, M&D Seminars, Gent, 9 oktober 2013

N. GEELHAND, “Modifications en matière de régime matrimonial – aperçu rapide”, EPSG, Brussel, 17 oktober 2013

N. GEELHAND, “Burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van (optionele) huwelijksvermogensrechtelijke clausules die verband houden met de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen”, C.S.W., Brussel, 19 oktober 2013

N. GEELHAND, “Actualia inzake successieplanning in België”, Ernst & Young, Utrecht, 22 oktober 2013

N. GEELHAND, “Traditionele en nieuwe gezinnen in het successierecht”, EHSAL-FHS Seminaries, Brussel, 4 november 2013 (moderator)

N. GEELHAND, “Le testament et la planification successorale fiscale”, Confocus, Brussel, 7 november 2013 (afgelast)

N. GEELHAND, “Planification successorale et mesure antiabus. Que peut-on encore faire?”, Kennisateliers, Wavre, 7 november 2013 (afgelast)

N. GEELHAND, “Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: beschouwingen en amendementen bij belangrijke hervormingen van de wet – Deel I”, C.S.W., Brussel, 16 november 2013
N. GEELHAND, “Le nouveau droit successoral belge”, Connaissance & Vie, Antwerpen, 19 november 2013

N. GEELHAND, “Actualia inzake schenkings- en successierechten en fiscale successieplanning”, Dag van de Fiscaliteit, Kluwer, Antwerpen, 21 november 2013

N. GEELHAND, “Fictiebepalingen in het successierecht. Actualia“, Fiscale praktijkdagen, M&D, Sint-Niklaas, 5 december 2013

N. GEELHAND, “De nieuwe huwelijksvermogenswet – de voorstellen”, EPSG Antwerpen, Antwerpen, 5 december 2013

N. Geelhand de Merxem, “De nieuwe Vlaamse fiscale regeling inzake overdracht van familiale bedrijven”, Stichting Recht & Vermogen, Antwerpen, 30 januari 2012 (voorzitterschap)

N. Geelhand de Merxem, “De nieuwe Vlaamse fiscale regeling inzake overdracht van familiale bedrijven”, Stichting Recht & Vermogen, Kortrijk, 6 februari 2012 (voorzitterschap)

N. Geelhand de Merxem en R. Barbaix, “Trimestrieel overleg KBC”, KBC Brussel, 7 februari 2012

N. Geelhand, “Sterfhuisclausule”, EHSAL FHS seminaries, Brussel, 27 februari 2012

N. Geelhand de Merxem, “Transmettre une collection d’art”, UBS, Brussel, 29 maart 2012

N. Geelhand de Merxem, “De nieuwe Vlaamse fiscale regeling inzake overdracht van familiale bedrijven”, Rotary Kortrijk, Kortrijk, 16 april 2012

N. Geelhand de Merxem, “Overdracht van kunst”, UBS, Gent, 19 april 2012

N. Geelhand de Merxem, “Antirechtsmisbruikbepaling in het schenkings- en successierecht”, EPSG Antwerpen, Antwerpen 19 april 2012

N. Geelhand, “Overdracht van kunst”, UBS, Antwerpen, 26 april 2012

N. GEELHAND, “Antimisbruikbepaling. Vermogensplanning: registratie en successierecht, clausules in huwelijksovereenkomsten”, Kluwer, Edegem, 10 mei 2012

N. GEELHAND, “De bewijsmiddelen van en tegen de fiscus inzake successierechten”, PUC, Leuven, 14 mei 2012

N. GEELHAND, “Fiscale aspecten van begunstiging bij levensverzekering”, studienamiddag Begunstiging bij levensverzekering, Universiteit Antwerpen, 29 mei 2012

N. GEELHAND, “Het belang van de nieuwe Europese erfrechtverordening voor Nederbelgen”, Nederbelgisch Magazine, Brasschaat, 4 juni 2012

N. GEELHAND, “Trimestrieel overleg KBC”, “Successieplanning en internationaal privaatrecht”, KBC, Brussel, 5 juni 2012

N. GEELHAND, “De nieuwe Belgische gunstregeling inzake overdracht van familiebedrijven” en “De voordelen van de Europese Erfrechtverordening voor Nederbelgen”, Nederbelgen seminarie, Schilde, 12 juni 2012

N. GEELHAND en S. MARTIN, “Structuration optimale et transfert du patrimoine familial dans le paysage fiscal actuel”, KBC, Brussel, 26 september 2012

N. GEELHAND en T. DUMONT, “Actuele ontwikkelingen op het gebied van estate-planning.“ ING Nederland (Zuid-Limburg), Maastricht, 12 oktober 2012

N. GEELHAND, “La fiscalité patrimoniale”, Table Ronde l’Eventail, Brussel, 23 oktober 2012

N. GEELHAND en R. BARBAIX, Internationale successieplanning, “Internationaal successierecht”, Fiscale praktijkdagen te Sint-Niklaas, M&D, 8 november 2012

N. GEELHAND en M. EX, Internationale successieplanning, “Offshore trusts, foundations & holdings: hoe houdbaar zijn ze nog?”, Fiscale praktijkdagen te Sint-Niklaas, M&D, 22 november 2012

N. GEELHAND, “Trimestrieel overleg KBC”, “Internationaal schenkingsrecht”, KBC Brussel, 4 december 2012

R. Barbaix en N. Geelhand de Merxem, “Nieuw samengestelde gezinnen”, I, PFP forum, Elewijt, 17 november 2010

R. Barbaix en N. Geelhand de Merxem, “Nieuw samengestelde gezinnen”, II, PFP forum, Elewijt, 15 december 2010

R. Barbaix en N. Geelhand de Merxem, “Nieuw samengestelde gezinnen”, III, PFP forum, Elewijt, 2011

R. Barbaix en N. Geelhand de Merxem, “Nieuw samengestelde gezinnen”, IV, PFP forum, Elewijt, 27 april 2011

N. Geelhand de Merxem en A. Nijs, “Is België nog een veilige thuishaven voor de Nederbelgen? Een 360° beoordeling”, NederBelgisch Magazine, Schilde, 22 maart 2011

N. Geelhand de Merxem en P.Poppe, “Is België nog een veilige thuishaven voor de Nederbelgen? Een 360° beoordeling”, NederBelgisch Magazine, Corsendonk, 30 maart 2011

N. Geelhand de Merxem, “La clause dite de la mortuaire”, Chroniques Notariales, 53, Luik, 7 april 2011

N. Geelhand, “Planification successorale fiscale”, UBS Luxembourg, 16 mei 2011

N. Geelhand, “La clause dite de la ‘mortuaire’. Aspects fiscaux“, Cercle d’études de Namur, Namen, 28 april 2011

N. Geelhand de Merxem en P. Poppe, “Topics estate planning België”, De Weygerbergen, Kasterlee, 24 mei 2011

P.A. van Onzenoort en N. Geelhand de Merxem, “Never a dull moment bij huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenkingen in internationaal perspectief”, Seminarie Nederbelgen, Stichting Vermogensplanning, Brasschaat 16 juni 20110

N. Geelhand de Merxem, “Rechtzetten van foute aangiften van nalatenschap”, Seminarie Eerste hulp bij foute aangiften van nalatenschap, Stichting Vermogensplanning, Kortrijk, 21 juni 2011

N. Geelhand de Merxem, “Rechtzetten van foute aangiften van nalatenschap”, Seminarie Eerste hulp bij foute aangiften van nalatenschap, Stichting Vermogensplanning, Antwerpen, 23 juni 2011

N. Geelhand de Merxem, “Planification successorale fiscale“, Cercle de la Concorde, Antwerpen, 6 september 2011

N. Geelhand, “De administratieve beslissing van 15 juli 2011 over de sterfhuisclausule (Rép. R.J., S5/04-05): in strijd met het recht en met de wet”, EPSG Antwerpen 6 oktober 2011

N. Geelhand de Merxem en R. Barbaix, “Verdedigbare technieken van successieplanning, rechtszekerheid en contentieux”, Seminarie Genootschap notarissen Oost-Vlaanderen, Lochristi, 13 oktober 2011

N. Geelhand de Merxem en R. Barbaix, “Verdedigbare technieken van successieplanning, rechtszekerheid en contentieux”, Conferentie notarissen te Antwerpen, Antwerpen, 28 oktober 2011

N. Geelhand de Merxem, S. Martin en R. Barbaix, “Trimestrieel overleg KBC”, KBC Brussel, 8 november 2011

N. Geelhand en R. Barbaix, “Internationale schenkingen”, Fiscale Praktijkdagen, M&D seminars Sint-Niklaas, 7 december 2012

N. Geelhand, “La “sterfhuisconsructie”, la “clause de la mortuaire”, Aspects fiscaux”, EPSG Brussel, Brussel 21 januari 2010

N. Geelhand, “Het finaal verrekenbeding”, Seminarie Studiekring der notarissen Turnhout, Kasterlee, 10 juni 2010

P.A. van Onzenoort en N. Geelhand de Merxem, “Voorwaardelijke schenkingen.”Ik opa”testamenten. Blijven ze overeind?”, Seminarie Nederbelgen, Stichting Vermogensplanning, Brasschaat 15 juni 2010