Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Kim Raets

  • Advocaat
  • Familie- en erfrecht

Bio

Kim Raets (°1988) studeerde in 2012 af als Master in de Rechten en in 2013 als Master in het Notariaat aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij sloot zich aan bij de balie in 2013 en deed als advocate ervaring op bij Greenille (by Laga) te Brussel en Argo Law te Antwerpen.

Kim Raets vervoegde ECGB Advocaten in oktober 2018.

Kim Raets legt zich voornamelijk toe op (inter)nationale vermogensplanning van particulieren en families. 

Publicaties

K. Raets, "De private stichting - voorafgaande beslissing d.d. 27 november 2017 en wat voorafging", Nieuwsbrief Successierechten 2019, nr. 3, 7-14.

K. Raets, “Passiefposten in de Vlaamse nalatenschap”, Not.Fisc.M. 2018, nr. 6, 166-177.

K. Raets, “Investeren in de woning van de feitelijk samenwonende partner: verrijking zonder oorzaak?”, Nieuwsbrief Successierechten 2018, nr. 1, 1-4.

K. Raets, “Administratie bevestigt principes handgift”, Nieuwsbrief Successierechten 2017, nr. 3, 5-6.

K. Raets, “Terugkeer onroerend goed via optioneel beding van terugkeer in schenkingsakte voortaan belast”, Nieuwsbrief Registratierechten 2016, nr. 3, 26-32.

K. Raets, “Tussengeschillen tijdens de gerechtelijke vereffening-verdeling”, TEP 2016, 70-78.

H. Casier, H. Hooyberghs en K. Raets, “Overdracht van de gezinswoning anno 2014: een tour d’horizon doorheen de planningstechnieken en hun fiscale gevolgen” in L. Maes, H. De Cnijf en L. De Broeck (eds.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 123-160.

K. Raets en H. Casier, “De opschortende voorwaarde van artikel 4, 3° Vlaams Wetboek Successierechten”, Nieuwsbrief Successierechten 2012-2013, nr. 10, 5-8.