Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Jef Van Eyndhoven

  • Partner | Advocaat
  • Fiscaal recht

Bio

Dr. Jef Van Eyndhoven (°1988) is Master in de rechten (KUL, 2011, grote onderscheiding). Hij is tevens Master of Laws in het fiscaal recht (UA, 2013, grootste onderscheiding) en doctor in de Rechten (UA, 2020).

Dr. Jef Van Eyndhoven vervoegde ECGB Advocaten in september 2011.

Sinds 2014 is dr. Jef Van Eyndhoven als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen waar hij een doctoraat schreef op het gebied van het fiscaal strafrecht. Hij werd daarin ondersteund door ECGB Advocaten middels de ‘Huber & Crommen phd Grant’. In december 2020 verdedigde hij succesvol zijn doctoraat met als titel “De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: een pleidooi voor een doordachte depenalisering”. Sindsdien blijft hij verbonden aan de onderzoeksgroep Onderneming & Recht van de Universiteit Antwerpen. Sinds academiejaar 2022-2023 doceert hij als gastprofessor het vak 'Fiscaal strafrecht' aan de Universiteit Antwerpen.

Van 2021 tot 2024 was dr. Jef Van Eyndhoven als gastprofessor verbonden aan de Universiteit Gent, waar hij het vak 'Grondbeginselen van fiscaliteit en fiscale procedure' doceerde. Sindsdien blijft hij verbonden aan de Universiteit Gent als vrijwillig medewerker.

Dr. Jef Van Eyndhoven is tevens lid van de redactie doctrine van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (TFR).

Publicaties

J. Van Eyndhoven, “Einde van de fiscale ontsnappingsclausule in de Belgische witwaswetgeving”, TFR 2024, afl. 655, 135-138

J. Van Eyndhoven, “Nemo tenetur in fiscale zaken”, TFR 2023, afl. 646, 727-731

M. Delanote, F. Debelva, S. De Raedt en J. Van Eyndhoven, De fiscale procedure, Owl Press, Gent, 2023, 375 p.

J. Van Eyndhoven, “Inzet van het strafrecht voor de handhaving van fiscale verplichtingen” in J. Rozie (ed.), Ondernemingsstrafrecht, Antwerpen, Boom Juridisch Antwerpen, 2023, 111-135.

J. Van Eyndhoven, De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen. Een pleidooi voor een doordachte depenalisering, Antwerpen, Larcier-Intersentia, 2023, 1221 p.

J. Van Eyndhoven, “Het vorderen van de inkomstenbelastingen voor de strafrechter”, TFR 2022, afl. 629, 891-894.

J. Van Eyndhoven, “Over uitstel en afstel van fiscale geldboetes”, TFR 2022, afl. 619, 311-314.

J. Van Eyndhoven en C. Hofman, “De plaats van het strafrecht in de Belgische en Nederlandse fiscale rechtshandhaving. Over de noodzaak en de wijze van de inzet van strafrecht bij handhaving tegen fiscale fraude”, AFT 2022, afl. 3, 5-16 en TFB (NL) 2022, afl. 2, 41-52.

J. Van Eyndhoven, “Bijgevoegd vindt u een back-up van de digitale boekhouding: over de ‘controle ter plaatse vanop afstand’”, TFR 2021, afl. 601, 395-398.

J. Van Eyndhoven, “De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: een pleidooi voor een doordachte depenalisering”, TFR 2021, afl. 596, 181-183.

J. Van Eyndhoven, “Strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: pleidooi voor een doordachte depenalisering”, NJW 2021, afl. 436, 139.

J. Van Eyndhoven, “In bepaalde omstandigheden is btw-aftrek mogelijk buiten de nationale vervaltermijn: Hof van Justitie komt afnemer te goeder trouw te hulp” (noot onder HvJ 12 april 2018), TFR 2019, afl. 558, 281-287.

J. Van Eyndhoven, noot onder HvJ 20 maart 2018, RW 2018-19, afl. 36, 1437-1440.

J. Van Eyndhoven, noot onder EHRM 15 november 2016, RW 2017-18, afl. 26, 1039.

J. Van Eyndhoven, "Hof van Justitie aanvaardt beperking van het ne bis in idem-beginsel op vlak van het "bis"-criterium" (noot onder HvJ 20 maart 2018), SEW 2018, afl. 7-8, 340-345.

J. Van Eyndhoven, “Schorsing van de verjaring wegens de onmogelijkheid voor de fiscus om betaling van de belasting te bekomen” (noot onder Bergen 6 oktober 2016), TFR 2017, nr. 515, 124-128.

J. Van Eyndhoven, "Ernstige fiscale fraude en het lex certa-beginsel” (noot onder GwH 5 februari 2015), TFR 2015, nr. 482, 490.

J. Van Eyndhoven, “Fiscus mag vraag om inlichtingen niet gebruiken om stukken op te eisen”, Fiscoloog 2014, nr. 1411, 11-12.

Voordrachten

“Fiscaal-administratieve sanctionering. Impact rechtspraak EHRM (art. 6 EVRM)”, Instituut voor gerechtelijke opleiding, Brussel, 18 januari 2024

“De subsidiaire aanslag. Artikelen 356-357 WIB92”, Instituut voor gerechtelijke opleiding, Brussel, 20 mei 2022.

“Capita selecta fiscaal strafrecht”, Themacollege ondernemingsstrafrecht UA, Antwerpen, 10 maart 2022.

“Ne bis in idem in the context of sanctioning tax offences in the EU”, Court Administration of Latvia in cooperation with ERA, Online Seminar, 16 december 2020.

"Ne bis in idem - Recent Case Law of the ECtHR", Academy of European Law (ERA), Straatsburg, 11 oktober 2019.

“BTW: recht op aftrek – deformalisering in de rechtspraak van het Hof van Justitie”, Instituut voor gerechtelijke opleiding, Brussel, 22 maart 2019.

“Una via na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 april 2014”, Antwerpen in fiscalibus, Antwerpen, 15 mei 2014.