Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Sven Eggermont

  • Partner | Advocaat
  • Familie- en erfrecht

Bio

Dr. Sven Eggermont (°1985) studeerde in 2008 af als licentiaat in de rechten (grote onderscheiding) en verdedigde in 2015 zijn doctoraat in het familierecht, over de juridische bescherming van private relaties (Tweerelaties. Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed, Antwerpen, Intersentia, 2016, 665 p.). 

Sinds 2013 is dr. Sven Eggermont als advocaat verbonden aan de Antwerpse balie. Hij legt zich exclusief toe op advisering, bijstand en vertegenwoordiging van personen en families in zaken betreffende het personenrecht, het familie- en familiaal vermogensrecht en het familiaal procesrecht, in alle (ook internationale) aspecten.

Sinds september 2018 is dr. Sven Eggermont partner bij ECGB Advocaten. 

Sedert 2012 doceert dr. Sven Eggermont het vak familierecht aan Odisee te Brussel en hij werd als gastprofessor aangesteld voor enkele opleidingsonderdelen aan de Universiteit Gent (academiejaar 2015-16, grondige studie personen- en familierecht) en de Universiteit Antwerpen (2016-2017, basisvak personen- en familierecht en 2018-2019 en 2019-2020, bijzondere studie familiaal procesrecht). Sinds het academiejaar 2021-22 is hij gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen waar hij het vak jeugd(beschermings)recht doceert. 

Dr. Sven Eggermont is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor familierecht. Hij is auteur van tal van wetenschappelijke publicaties en geeft geregeld voordrachten over onderwerpen binnen het ruime familie(proces)recht.

Publicaties

Eggermont, S., “Rechtsmiddelen, termijnen en het recht op toegang tot de rechter: op naar een (uniforme?) informatieplicht”, T.Fam. 2022, 94-95.

Eggermont, S. en Swennen, F., “Gezinshereniging als waren zij gehuwd” (noot onder RvS 15 mei 2020, nr. 247.555 en RvV 9 februari 2021, nr. 248.812), T.Vreemd. 2021, 245-251.

Eggermont, S., “Draagmoederschap: één tegen allen, allen tegen één”, T.Fam. 2021, 166-169

Eggermont, S., “Uitwerking van EOT-overeenkomsten na stopzetting EOT-procedure” (noot onder Antwerpen 27 april 2017), NJW 2020, 177-179.

Eggermont, S., "Editoriaal: Zin en onzin van de parlementaire voorbereiding", T.Fam. 2019, 226-228.

Eggermont, S., “Feitelijke samenwoning” in in Personen- en familierecht: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2018, 97 p.

Eggermont, S., “Over vaststellingen voor recht, overspel als zware fout en het beschikkingsbeginsel” (noot onder Antwerpen 16 januari 2018), NJW 2018, 488-489.

Eggermont, S., “(Tegen)indicaties voor een schijnwettelijke samenwoning” (noot onder Antwerpen 15 januari 2018), NJW 2018, 356-357.

Eggermont, S., “Leugenachtige erkenning van een kind” (noot onder Gent 4 januari 2018), NJW 2018, 318.

Eggermont, S. m.m.v. Verstappen, A., “Procedurele knelpunten in het familierecht: tien topics uit de praktijk” in de Conferentie (ed.), Topics bewijs- en procesrecht. Verslagboek permanente vorming 2016-2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 273-313.

Luyten, D. en Eggermont, S., "Maatschappij, gezinspolitiek en familierecht" in Luyten, D., Van Crombrugge, H. en Emmery, K. (eds.), Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid, Antwerpen, Garant, 2017, 77-112.

Eggermont, S., Tweerelaties. Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed, Antwerpen, Intersentia, 2016, 665 p.

ggermont, S., “Draagmoederschap: één tegen allen, allen tegen één”, T.Fam. 2021, 166-169Eggermont, S., “Hoger beroep bij wederzijdse vorderingen tot echtscheiding. Het in kracht van gewijsde gaan, procesrechtsmisbruik en de vordering ad futurum” (noot onder Cass. 29 mei 2015), T.Fam. 2016, 25-38.

Eggermont, S., De juridische bescherming van private relaties, Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Doctor in de Rechten, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit rechten, 2015, 655 p.

Lyssens-Danneboom, V., Eggermont, S. en Mortelmans, D., “LAT and LAW: Exploring legal expectations among individuals in LAT-partnerships, Social & Legal Studies 2013, 357-376.

Eggermont, S., “De ‘passerelle’ naar dringende voorlopige maatregelen bij een wettelijke samenwoning die hangende de procedure wordt ontbonden” (noot onder Vred. Beveren 30 augustus 2012, Vred. Lokeren 7 april 2011 en Rb. Dendermonde 30 juni 2011), T.Fam. 2013, 15-20.

Eggermont, S., “Dringende voorlopige maatregelen over vennootschapsgoederen na wettelijke samenwoning” (noot onder Vred. Zelzate 9 juli 2009), RW 2012-13, 629-634.

Eggermont, S., “De afwikkeling van de samenwoningsrelatie” in Senaeve, P., Swennen, F. en Verschelden, G. (eds.), De beëindiging van de tweerelatie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 253-321.

Swennen, F. en Eggermont, S., “Same-Sex Couples in Central Europe: Hop, Step and Jump” in Boele-Woelki, K. en Fuchs, A. (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe. National, cross-border and European perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2012, 19-39.

Eggermont, S., “Commentaar bij artt. 336-341 BW” in Personen- en familierecht: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2010, 41 p.

Eggermont, S., “De houdbaarheid van het Belgische naamrecht”, TPR 2009, 1759-1849.

Eggermont, S., “Opvattingen over het overgangsrecht van de Echtscheidingswet 2007: het Grondwettelijk Hof slaat en zalft” (noot onder GwH 18 juni 2009 en GwH 16 juli 2009), RW 2009-10, 869-872.

Swennen, F. en Eggermont, S., “Koekoekskinderen in het familierecht” in Barbaix, R., Eggermont, S., Geelhand, N. en Swennen, F., Koekoekskinderen, Gent, Larcier, 2009, 1-36.

Swennen, F. en Eggermont, S., “Kosten en rechtsplegingsvergoeding bij de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting op basis van art. 229, § 3, B.W.” (noot onder GwH 21 oktober 2008), RW 2008-09, 1343-1344.

Eggermont, S., “Het recht op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder gevangen tussen artikel 223 BW en artikel 375bis BW?” (noot onder Vred. Westerlo 16 juni 2008 en Rb. Turnhout 6 april 2009), T.Fam. 2009, 118-124.

Swennen, F., Eggermont, S. en Alofs, E., “De wet van 27 april 2007 inzake echtscheiding. Knelpunten van materieel recht en van procesrecht” in Senaeve, P., Swennen, F. en Verschelden, G. (eds.), Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen, Antwerpen, Intersentia, 2009, 1-52.

Eggermont, S., “Jan en Jan Modaal: homohuwelijk of wettelijke samenwoning?”, RW 2008-09, 124-126.

Eggermont, S., recensie van Boele-Woelki, K., Curry-Sumner, I., Jansen, M. en Schrama, W., Huwelijk of geregistreerd partnerschap?, RW 2008-09, 384-385.