Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Mr. Jef Van Eyndhoven promoveert tot doctor in de rechten

| Tine Coekaerts

Een zestal jaar geleden investeerde HCGB Advocaten middels de ‘Huber & Crommen phd Grant’ in het doctoraatsonderzoek van haar medewerker Mr. Jef Van Eyndhoven.

De voorbije zes jaar was Mr. Jef Van Eyndhoven verbonden aan de onderzoeksgroep Onderneming & Recht van de Universiteit Antwerpen, waar hij zich heeft toegelegd op een studie van de strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen.

Met gepaste trots kan HCGB Advocaten u thans melden dat Mr. Jef Van Eyndhoven op 2 december 2020 met succes zijn doctoraatsproefschrift heeft verdedigd met als titel: “De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: een pleidooi voor een doordachte depenalisering”.

HCGB Advocaten wil Mr. Jef Van Eyndhoven van harte feliciteren met zijn promotie tot doctor in de rechten!

Meer informatie over de promotie vindt u op de website van ‘Antwerp Tax Academy’ van de Universiteit Antwerpen:
uantwerpen.be/nl/centra/antwerp-tax-academy/nieuws