Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

E-seminarie : Gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving in het Vlaams, Waals en Brussels Gewest

| Ayfer Aydogan

De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de eigendom van een onroerend goed gesplitst wordt aangekocht, bijvoorbeeld de ouders voor het vruchtgebruik en de kinderen voor de blote eigendom.

Fiscaal zal het onroerend goed op basis van een wettelijke fictie voor de volle eigendom in de nalatenschap van de vruchtgebruiker vallen en als dusdanig in volle eigendom belastbaar zijn op het moment van overlijden van de vruchtgebruiker. Tenzij de blote eigenaar kan aantonen dat de aankoop geen bedekte bevoordeling betreft. Sinds 2013 stelde de federale fiscale administratie strenge voorwaarden aan dit tegenbewijs. In september 2019 heeft de federale administratie haar standpunt herzien. In juli 2020 werd dit standpunt verder aangepast. Dit alles komt in deze causerie uitgebreid aan bod.

Naast de gesplitste aankoop zal ook de gesplitste inschrijving aan bod komen. Er zijn immers ook op dat punt aandachtspunten te signaleren voor de praktijk.

Bijzonder in deze causerie zijn de talrijke illustraties met cijfervoorbeelden en de aandacht voor tot op heden weinig belichte vragen als : wat als er aan het vruchtgebruik wordt verzaakt ? Wat als het onroerend goed wordt verkocht ? Zijn er redmiddelen bij een 'foute' gesplitste aankoop ? ...

Spreker : Prof. dr. Ayfer Aydogan
Real Time : Maandag 1 februari 2021
On demand beschikbaar vanaf : Woensdag 3 februari 2021

Voor meer informatie en inschrijving : Informatie & Inschrijving FHS